Ustawa o tzw. zwolnieniach grupowych, czyli jak złudna czasem może być ochrona…

Ostatnio na blogu dominuje w komentarzach temat związany z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyjrzyjmy się tej ustawie bliżej, bo często się zdarza, że pracownicy objęci szczególną ochroną prawa pracy w ogóle zapominają, że może ona w ich sytuacji mieć zastosowanie.

Na początek trzy uwagi ogólne. Po pierwsze trzeba pamiętać, że przepisy wymienionej ustawy stosuje się tylko do pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników. Po drugie, ustawa dotyczy zarówno zwolnień grupowych, jak i zwolnień indywidualnych. Po trzecie, ma zastosowanie do wypowiadania i rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, chodzi tu przede wszystkim o przyczyny ekonomiczne i organizacyjne.

Ustawa wprowadza wiele wyjątków od ochrony przed wypowiadaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy przewidzianej w Kodeksie pracy. Osłabia ochronę m. in. kobiet w ciąży i pracowników w okresie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu wychowawczego.

Ustawa dopuszcza wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom przebywającym na urlopie wychowawczym trwającym co najmniej 3 miesiące. W orzecznictwie i doktrynie dowodzi się, że z przepisów wskazanej ustawy nie wynika, iż wypowiedzenie stosunku pracy w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące jest dopuszczalne dopiero po upływie tego okresu. W konsekwencji przyjmuje się, że skoro przesłanką dopuszczalności wypowiedzenia jest jedynie wymiar udzielonego urlopu (co najmniej 3 miesiące), zatem dopuszczalne w czasie trwania takiego urlopu wypowiedzenie stosunku pracy może być dokonane także przed upływem 3-miesięcznego okresu jego udzielenia. Co to oznacza dla Ciebie? Jeśli wystąpisz z wnioskiem o udzielenie urlopu wychowawczego na okres co najmniej 3 miesięcy, pracodawca może wypowiedzieć Ci umowę o pracę już pierwszego dnia urlopu wychowawczego.

Wobec pracowników korzystających z urlopu wychowawczego dopuszczalne jest zarówno wypowiedzenie umowy o pracę, jak i zastosowanie tzw. wypowiedzenia zmieniającego. Jednak musisz pamiętać, że wypowiedzenie zmieniające może być złożone niezależnie od okresu, na który urlop został udzielony. Czyli nawet jeśli złożysz wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego w wymiarze 2 miesięcy, pracodawca i tak będzie miał prawo wypowiedzieć Ci warunki pracy i płacy.

Jeśli chodzi o pracownice w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego, to ustawa dopuszcza w okresie objęcia szczególną ochroną jedynie wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy i płacy.

Jeśli Twoja umowa o pracę została rozwiązana na podstawie przedmiotowej ustawy, przysługuje Ci odprawa pieniężna. Jeśli jesteś w ciąży, albo korzystasz z urlopu macierzyńskiego i pracodawca wypowiedział Ci warunki pracy i płacy, powodując tym obniżenie Twojego wynagrodzenia, przysługuje Ci dodatek wyrównawczy.

{ 25 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Aleksandra Sierpień 29, 2014 o 00:27

Witam,
w dniu 07.08.2014 podpisałam wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony na mocy porozumienia stron w związku z Ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (na świadectwie pracy jest art10 pkt1). Od 01.05.2014 zmniejszono mi etat do 3/4 na moją prośbę, chciałam mieć czas na rehabilitację mojego dziecka. Z urlopu rodzicielskiego wróciłam 29.04.2014. Chcę zaznaczyć że od listopada 2013 pracowałam już na pół etatu, a w dniu 01.0.4.2014 wprowadzono zmiany organizacyjne w firmie. Czy mam możliwość ubiegać się o odszkodowanie skoro byłam w okresie ochronnym?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Sierpień 29, 2014 o 15:04

Witam,
Pani Aleksandro, to jest rozwiązanie za porozumieniem stron, czy wypowiedzenie dokonane przez pracodawcę?
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Jessie Listopad 18, 2016 o 11:21

For the love of God, keep writing these arelsitc.

Odpowiedz

Milena Wrzesień 9, 2014 o 11:35

Witam! mam takie pytanie w czerwcu tego roku dowiedzialam sie ze jestem w 5 tyg ciazy umowe mam na czas okreslony do 30 wrzesnia rowniez tego roku czyli bd w 5 miesiacu ciazy pracodawca musi mi przedluzyc umowe? musze ja miec na papierku czy ona sie sama automatycznie przedluza?
pracowalam w przedszkolu sponsorowaym przez UE teraz to przedszkole przejmuje inna firma ,ale moj pracodawca ma ine 3 przedszkola czy moze sie stac sytuacja ,ze zostane bez macierzynskiego?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 9, 2014 o 14:06

Witam,
umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, przedłuża się automatycznie, ale jeśli pracodawca będzie to kwestionował, to pozostaje pani sąd pracy. Nie wiem, na jakiej zasadzie ma być przejęcie przedszkola, ale na pewno nie zostanie Pani bez zasiłku macierzyńskiego.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Milena Wrzesień 9, 2014 o 21:52

a jak to wygląda z niewykorzystanym urlopem wypoczynkowym czy musi mi wyplacić za niego? skoro umowa wygasa w dniu porodu nie mam kiedy go wykorzystać….?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 12, 2014 o 15:02

Witam,
za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przysługuje Pani ekwiwalent pieniężny.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Wera Wrzesień 10, 2014 o 00:05

Pani Mecenas, a co w sytuacji, gdy pracodawca wypowiada umowę po otrzymaniu wniosku o obniżenie etatu z komentarzem „ja nic nie muszę”? Tryb (zwolnienie indywidualne, przyczyny niedotyczące pracownika, oczywiście nie mające nic wspólnego z prawdą, spreparowane na potrzeby tego konkretnego przypadku). Dodam, że wniosek wysłałam w terminie, z ponad 2-tyg. wyprzedzeniem, wcześniej korzystałam z 3,5 miesiąca urlopu wychowawczego. Do pracy miałam wrócić za 2 dni.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 12, 2014 o 14:58

Witam, a ilu pracowników zatrudnia pracodawca? co najmniej 20?
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Wera Wrzesień 27, 2014 o 16:30

Tak, powyżej 20 pracowników. Do tego podczas urlopu macierzyńskiego podniosłam znacznie kwalifikacje zawodowe (za aprobatą pracodawcy, który jeszcze przed urodzeniem dziecka podpisał ze mną umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dofinansowaniu szkolenia)… Nie było żadnych obiektywnych kryteriów doboru pracowników z mojego działu do zwolnienia. Zostały osoby o dużo mniejszych kwalifikacjach, ale bezdzietne:/ Przed urodzeniem dziecka byłam premiowana i awansowana na wyższe stanowisko, uważano mnie za sumiennego i wzorowego pracownika. Ochrona rodzicielstwa w polskim prawie to jedna wielka fikcja. Dlatego zdecydowałam się wystąpić na drogę sądową. Nie wiem, czy słusznie (?) ale w obecnej sytuacji to był jedyny sposób aby zawalczyć o siebie zachować godność….

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 28, 2014 o 23:55

Witam,
moim zdaniem co do zasady pracodawca miał prawo dokonać wypowiedzenia, ale oczywiście ma Pani prawo kwestionować przyczynę wypowiedzenia, jak również powoływać się na dyskryminację. Pracodawca będzie musiał wytłumaczyć dlaczego akurat Panią wytypował do zwolnienia. Trzymam kciuki i proszę w miarę możliwości informować na blogu o sprawie.
pozdr.
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 30, 2014 o 16:36

Witam Serdecznie,
Dnia 20 sierpnia otrzymałam wypowiedzenie (przyczyny ekonomiczne, poprawa sytuacji finansowej ) otrzymało je również kilka osób na podobnych stanowiskach – ale nie wszystkie osoby, mimo tego samego zakresu obowiązków. A nawet moje stanowisko obejmowało zadania, które normalnie wykonuje się na 2 osobnych stanowiskach. Problem polega na tym, że nie wszyscy otrzymali to wypowiedzenie, czy mogę dochodzić swoich praw? Bo niby na jakiej podstawie zwolniono akurat mnie? Mam ukończone szkoły kierunkowe – jako jedyna, mam dowody na pochwały mojej pracy itp.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 1, 2014 o 00:11

Witam,
proszę przeczytać orzeczenia SN: II PK 258/11, I PK 115/12, I PK 172/12, III PK 126/13. Gdyby miała Pani problem z odnalezieniem któregoś orzeczenia w necie, proszę dać mi znać. Oto niektóre tezy z wymienionych orzeczeń:
– Pracodawca ma prawo wyznaczenia kryteriów doboru pracowników do zwolnienia z pracy w ramach zwolnień grupowych, które umożliwiają wyselekcjonowanie pracowników posiadających cechy (kompetencje, predyspozycje, umiejętności) pożądane przez pracodawcę.
– Pracodawca dokonujący zwolnienia z przyczyn ekonomicznych (dotyczących pracodawcy) powinien dla obrony zasadności tej czynności wykazać, że zastosował obiektywne, sprawiedliwe kryteria doboru pracownika do zwolnienia i wziął przy tym pod uwagę wszystkich pracowników, których dotyczą przyczyny zmuszające go do rozwiązania stosunku pracy. Jeżeli zostały ustalone zasady postępowania, a zwłaszcza kryteria doboru pracowników do zwolnienia, powinny być one zastosowane jednakowo do wszystkich pracowników, w każdym razie odstępstwa od przyjętych zasad wymagają bardzo przekonującego uzasadnienia.
– Jako kryterium doboru pracowników do zwolnienia można przyjąć ocenę jedynie ich kompetencji istotnych z punktu widzenia pracodawcy, z pominięciem, jako mniej doniosłych, innych kryteriów, na przykład dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, stażu zatrudnienia, doświadczenia zawodowego, formalnych kwalifikacji (wykształcenia).
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 30, 2014 o 21:03

A i jeszcze jedno pytanie, odprawa przysługuje wówczas, gdy pracodawca zatrudnia minimum 20 osób, ale w momencie wręczenia wypowiedzenia, czy na chwilę rozwiązania umowy? Przykład wypowiedzenie wręczone w sierpniu, 3 miesięczny okres wypowiedzenia i odprawa 2 miesięczna. Czyli koniec wypowiedzenia przypada na 30 listopada, ale pracodawca co miesiąc zwalnia około 9 osób i do 30 listopada może być tak, że już nie będzie 20 osób na umowach o pracę.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 1, 2014 o 00:12

w tym wypadku wysokość zatrudnienia z momentu wręczenia wypowiedzenia
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Skip Listopad 18, 2016 o 11:21

I’d veurtne that this article has saved me more time than any other.

Odpowiedz

http://www.warburtongallery.com/ Marzec 24, 2017 o 12:53

thanks for this awesome share and the reminder that it is a disease of the brain – and the body, mind and spirit – not something someone chooses to or not to do, but an illness that needs to be managed.

Odpowiedz

http://www.dreamziireality.com/ Maj 31, 2017 o 19:41

HY IM 20 1/2 GOING ON 21 ME AND MY HUZBND BEEN TOGETHER FOR 3 1/2 YEARS AND FOR SOMWHAT WE’RE NOT CONCIEVING LIKE WE SHOULD BUT IN MY HEART I BELIEVE I CAN BECAUSE I HAVE NO HEALTH PROBLEMS AT ALL. BUT EVERYTIME WE TRY MY CYCLE COMES ON THE NEXT DAY. COULD SOMEONE PLEASE TELL ME WHATS GOING ON AND WHY THE EGGS NOT GETTING FERTILLIZED

Odpowiedz

Marlena Październik 1, 2014 o 22:34

Witam, w chwili obecnej jestem w 8 smym tygodniu ciąży. Umowa na czas nieokreślony. Pracodawca zapowiedzial zwolnienia z powodu przeniesienia działu do innego miasta, w moim mieście pozostanie inny dział. Czy w tej sytuacju (jesli bedzie mial zaswiadczenie o mojej ciazy) może wypowiedzieć mi umowę o pracę czy tylko warunki pracy i płacy oraz przenieść na inne stanowisko ? Pracodawca zapowiedział ze będzie zwalnial na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Z góry serdecznie dziekuje

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 1, 2014 o 22:54

Witam,
rozumiem, że pracodawca zatrudnia co najmniej 20 osób. Może tylko wręczyć Pani wypowiedzenie zmieniające.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Sonia Listopad 21, 2014 o 10:25

Szanowna Pani,
Bardzo proszę Panią o pomoc.
Od 2003 jestem zatrudniona na umowę na czas nieokreślony, w firmie zatrudniającej powyżej 20 osób. Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim,który kończy się 11 stycznia 2015r. Pracodawca poinformował mnie, że 12 mam stawić się w pracy celem podpisania wypowiedzenia, które dla mnie szykuje. Podczas 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia mam wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy (22 dni za 2013r.,26 dni za 2014r.). Poinformował mnie także,że otrzymam odprawę w wysokości 3 msc, wynagrodzenia.

Moje pytanie brzmi: czy jeśli jeszcze pod koniec 2014r. złożę wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy, to pracodawca może odmówić mi prawa do wykorzystanie tego urlopu bezpośrednio po macierzyńskim, a jeszcze przed powrotem do pracy? Czy mogę także wnioskować o urlop za 2015 – jeśli tak to w jakim wymiarze, czy w pełnym 26 dni + 2 dni opieki nad dzieckiem,czy też proporcjonalnym, (czyli za okres od stycznia do marca,tj. 6 dni)?.

Czy w trakcie wykorzystywania urlopu pracodawca może mi wysłać wypowiedzenie umowy o pracę, czy też wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy?

Czy po powrocie do pracy po max. wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego i przyjęciu wówczas wypowiedzenia zachowuję nadal 3 msc okres wypowiedzenia – którego bieg rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca następującego po dniu, w którym przyjęto wypowiedzenie.
Mam oczywiście świadomość że może to być ze świadczeniem pracy, którą chcę świadczyć, chyba ze powodem wypowiedzenia będzie likwidacja stanowiska?
Czy pracodawca z zemsty może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia i odmówić wypłaty odprawy?

Miałam co prawda zamiar pod koniec urlopu wypoczynkowego złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, ale w tej sytuacji nie jest to chyba korzystne dla mnie rozwiązanie, które z pewnością i tak nie uchroni mnie od wypowiedzenia, a tylko spowoduje obniżenie wymiaru czasu pracy i w związku z tym obniżenie wynagrodzenia.
Rozumiem, że przy obniżeniu wymiaru czasu pracy, gdy pracodawca i tak wręczy wypowiedzenie, a pracownik w okresie wypowiedzenia świadczy pracę wysokość tego wynagrodzenia odpowiada wymiarowi etatu, a jak jest z odprawą, w jaki sposób określa sie jej wymiar?

Nie wiem jakiego rodzaju wypowiedzenie jest dla mnie szykowane z pewnością z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Co prawda moje stanowisko realnie nie zostało zlikwidowane, bowiem w dalszym ciągu zakres moich czynności jest wykonywany przez pracownika innego działu oraz osobę, która została zatrudniona przed moim odejściem na macierzyński i którą przyuczałam do wykonywania pracy.
Czy w związku z powyższym podpisanie wypowiedzenia w którym pracodawca jako przyczynę podaje co prawda przyczynę leżącą po stronie pracodawcy np. ekonomiczną, związaną z likwidacją stanowiska, z tym że do rozwiązania umowy dochodzi na mocy porozumienia stron.
Czy mam żądać aby wypowiedzenie nastąpiło wyłącznie z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, bez porozumienia stron?

Z góry dziękuję za pomoc

Odpowiedz

Lucyna Listopad 25, 2014 o 19:58

Witam Pani Renato,

proszę bardzo o odpowiedź na moje poniższe pytanie.

Otóż dnia 31 października b.r. zakończył mi się okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (miałam 3 miesięczny okres wypowiedzenia). Dnia 24 października b.r. dostarczyłam ówczesnemu pracodawcy zwolnienie lekarskie od psychiatry. Zwolnienie to trwało do 7 listopada b.r. 8 listopada b.r. dostarczyłam do ZUS-U następne zwolnienie trwające do 22 listopada b.r. (jest zachowana ciągłość zwolnień). Od 23 listopada b.r. mam następne zwolnienie od tego samego lekarza psychiatry. Zapewne za kilka dni nabędę prawo do zasiłku chorobowego.
Staram się teraz także o ciążę. Moje pytanie jest czy jeśli w takiej mojej sytuacji w trakcie trwania zasiłku chorobowego zajdę w ciążę i będę całą ciążę na zasiłku chorobowym (lub zwolnieniu lekarskim) to będę miała potem po urodzeniu dziecka prawo do zasiłku macierzyńskiego?
Jeśli nie będę miała takiego prawa, to co mogę zrobić aby je uzyskać? czy opłacać może składki chorobowe? jak tak to przez jaki minimalnie czas?

proszę bardzo o odpowiedź.
Dziękuję z góry bardzo.
Lucyna.

Odpowiedz

Marzena Samotyha Kwiecień 2, 2015 o 10:10

Witam, proszę o porade? Jestem w ciąży pracodawca wypowiedzial mi umowe która trwala od 15 grudnia do 28lutego,dnia 2 marca nie poszlam do pracy dzwoniac ze zle sie czuje. 3 marca zanioslam zwolnienie l4 od lekarza rodzinnego poniewaz ginekologa mialam na 11marca.poinformowalam szefowa telefonicznie ze jestem w ciazy. Powiedziala ze umowa wygasla i nie przedluzy mi. Prosze o odpowiedz co mam teraz zrobić poniewaz nie mam wypowiedzenia ktore mi wyslala?

Odpowiedz

Małgorzata Maj 11, 2015 o 14:44

Witam, proszę o pomoc. 27 stycznia 2015 r. urodziłam dziecko, obecnie jestem na urlopie macierzyńskim który kończy się 15 czerwca. Otrzymałam porozumienie dotyczące zwolnień grupowych na mocy którego z dniem 30 czerwca 2015 r. zostanie ze mną rozwiązana umowa o pracę (w czasie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Czy to jest zgodne z prawem? Czy powinnam podpisać porozumienie? Czy powinnam otrzymać dodatek wyrównawczy?
Pozdrawiam,
Małgorzata

Odpowiedz

adwokat wągrowiec Kwiecień 5, 2017 o 08:45

Ja jestem tylko ciekaw ile pracodawców stosuje te wszystkie regulacje prawne a w szczególności tą odprawę pieniężną o której jest mowa w ostatnim akapicie.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego