Przerwa na karmienie

Jeśli karmisz dziecko piersią przysługuje Ci przerwa w pracy w następującym wymiarze:
– dwie 30 – minutowe przerwy (lub dwie 45-minutowe przerwy, jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko), jeżeli Twój czas pracy dziennie przekracza 6 godzin;
– jedna 30 – minutowa przerwa (lub jedna 45 – minutowa przerwa, jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko), jeżeli Twój czas pracy mieści się w ramach od 4 do 6 godzin dziennie.

Uprawnienie do przerwy na karmienie nie jest uzależnione od tego, czy pracujesz na cały etat, czy na mniejszą jego część. Jedynym kryterium jest dzienny czas pracy. Niezależnie od wymiaru etatu, w każdy dzień, w którym pracujesz co najmniej 4 godziny, masz prawo do opisanych wyżej przerw. Przerwy związane z karmieniem dziecka, wliczane są do czasu pracy, tak jakbyś w tym czasie pracowała. Oznacza to, że zachowujesz za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Przepisy prawa nie przewidują szczególnych wymagań odnośnie tego, jak masz udowodnić to, że karmisz piersią. Wystarczające powinno być Twoje oświadczenie, aczkolwiek pracodawca może zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten fakt, w szczególności, gdy okres karmienia piersią znacząco się przedłuża.

Nie ma też w przepisach prawa pracy uregulowań odnośnie limitu wiekowego dziecka, na które przysługuje omawiane uprawnienie. Okres, w jakim masz prawo do korzystania z przerw na karmienie piersią nie jest ograniczony żadnym terminem.

Przepisy nie zabraniają Ci korzystać z przerw łącznie, czy też odpowiednio wcześniej kończyć pracę. Jednak powinno to być uzgodnione z pracodawcą.

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

www.men-solution.pl Sierpień 13, 2015 o 11:02

Dobrze, że trafiłem na ten artykuł. Nie zawiodłem się.

Odpowiedz

Anuluj

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego