Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga rozumiesz, że:

  • jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny,
  • zawiera wyłącznie treści o charakterze ogólnym,
  • nie stanowi on ani porady prawnej, ani wykładni prawa,
  • nie buduje stosunku klient – prawnik.

Jako autorzy bloga nie odpowiadamy za jego treść w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do niej. Treść bloga jest wyrazem tylko i wyłącznie naszych poglądów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści na blogu, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Nie odpowiadamy również za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.

Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej proszę o skontaktowanie się za pośrednictwem poczty e-mail: blog.kobietapracujaca@gmail.com

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego