Obniżenie wymiaru etatu a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Dziś o sprawie, o której myślę od dłuższego czasu. O „pułapce”, jaką czasem mogą stać się przepisy, które z założenia mają chronić rodzicielstwo i ułatwiać godzenie życia zawodowego z opieką nad dzieckiem.

Jeśli jesteś uprawniona do urlopu wychowawczego możesz złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Wiele kobiet wracając z urlopu macierzyńskiego korzysta z tej możliwości, tym bardziej że pracodawca obowiązany jest uwzględnić wniosek, a dodatkowo przez 12 miesięcy jesteś chroniona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę (oczywiście z wyjątkami, był już na ten temat wpis na blogu).

Załóżmy, że skorzystałaś z dobrodziejstwa obniżenia etatu do wymiaru ½. Ponieważ zarabiałaś do tej pory np. 3.000,00 zł brutto, przy obniżeniu wymiaru czasu pracy do połowy Twoje wynagrodzenie wynosi 1.500,00 zł. Pracujesz tak rok, po czym kiedy kończy się roczny okres ochronny, dostajesz wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska pracy.

Idziesz do urzędu pracy, żeby zarejestrować się jako osoba bezrobotna i rzecz jasna liczysz na przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Spotyka Cię jednak wielkie rozczarowanie, zasiłku dla bezrobotnych urząd pracy Ci nie przyzna. Dlaczego? A dlatego, że zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. I o to minimalne wynagrodzenie rzecz się rozbija. Ty osiągasz bowiem wynagrodzenie w kwocie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Co więcej, wspomniana ustawa nie zawiera wymogu osiągania minimalnego wynagrodzenia w stosunku do osób faktycznie korzystających z urlopu wychowawczego. Do 365 dni, o których mowa w powołanym wyżej przepisie, zalicza się bowiem również okresy urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów. Zgodnie z kodeksem pracy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym również może podjąć zatrudnienie u swojego pracodawcy. Może to zrobić np. w wymiarze ½ etatu.

Mamy więc do porównania dwie pracownice, z których jedna faktycznie korzysta z urlopu wychowawczego i pracuje dodatkowo na ½ etatu, drugiej natomiast przysługuje uprawnienie do urlopu wychowawczego, jednak z niego nie korzysta, ale korzysta z obniżenia wymiaru etatu do ½. Obie Panie de facto pracują w takim samym wymiarze, mają taką samą sytuację faktyczną, jednak pierwsza pracownica w razie rozwiązania umowy o pracę zasiłek dla bezrobotnych dostanie, niezależnie od wysokości jej wynagrodzenia, drugiej natomiast, jeśli zarabia poniżej wysokości minimalnego wynagrodzenia, zasiłek nie będzie przysługiwał. Pozostaje pytanie o konstytucyjność takiego zróżnicowania obu instytucji.

Moja rada zatem, przy rozważaniu wniosku o obniżenie wymiaru etatu na wszelki wypadek weź również pod uwagę wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę i obniż wymiar etatu w stopniu (oczywiście, jeśli to możliwe bez narażania się na zarzut fikcyjnego korzystania z tej instytucji i ma sens pod kątem opieki nad dzieckiem), który potem będzie Ci gwarantował uzyskanie prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Paulina Wrzesień 18, 2014 o 10:35

Pani Renato,
Bardzo fajny artykuł wyjaśniający wiele spraw. Ale jest jeszcze jedna kwestia:
Jestem na urlopie wychowawczym, który maksymalnie mogę wykorzystać do końca stycznia, czyli tak na prawdę bym pracowała w obniżonym wymiarze 0,5 etatu tylko przez kilka miesięcy(ok 800 brutto). Czy to również oznacza brak możliwości ubiegania się o zasiłek?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 19, 2014 o 15:07

Witam,
zasiłek będzie Pani przysługiwał, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania jako osoba bezrobotna, łącznie przez okres co najmniej 365 dni była Pani na urlopie wychowawczym.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

MAłgorzata Wrzesień 20, 2014 o 10:00

Witam!
Przebywam na urlopie wychowawczym od ponad roku. Od 1 pażdziernika mój syn idzie do żłobka
czyli muszę żłożyć wniosek o rezygnacje z urlopu wychowawczego do pracodawcy. Ze względu iż jestem samotnie wychowująca matką chcę złożyć wniosek o zmniejszenie czasu pracy z powodu iż nie mam od nikogo pomocy i muszę sama zaprowadzac synka do żłobka i go odbierać. Czy pracodawca może mi się dostosować do takiego wniosku i czy ma praco mi wypowiedziec umowe o pracę??

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 22, 2014 o 16:22

Witam,
pracodawca jest obowiązany uwzględnić Pani wniosek. Jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, to moim zdaniem może wypowiedzieć umowę w przypadkach wskazanych przez ustawę o tzw. zwolnieniach grupowych.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

free quotes instantly Marzec 24, 2017 o 12:23

Miriam Heinrichs-HeijdemannBeste Familie Noot,Gecondoleerd met het verlies van jullie echtgenote, moeder. Oma en overgrootmoeder. Sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd, van afscheid nemen en gemis. Gelukkig geeft de kennis elkaar weer te zien troost.Miriam Heinrichs-Heijdemann

Odpowiedz

http://www.thegreateasternwhiteout.net/ Kwiecień 23, 2017 o 21:12

I purchased an egg sac from my local farmers’ market, and I’m very anxioiusly awaiting the hatching. My garden desperately needs these little guys! And I’ll have my camera ready!

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego