O blogu

Dlaczego Kobieta pracująca?…

Dzisiejszy świat dużo od kobiet wymaga. Praca zawodowa, dom, dzieci…

Nie jest łatwo sprostać tym wyzwaniom. Ale przyznajmy jedno: praw biologii nie zmienimy – to kobieta musi urodzić dziecko i w związku z tym, na pewien czas ograniczyć życie zawodowe.  Niestety z tego powodu kobiety mają gorszą pozycję zawodową na rynku pracy. Pracodawca z reguły patrzy na kobietę – potencjalnego pracownika przez pryzmat ewentualnego macierzyństwa.

Prawo gwarantuje kobietom równouprawnienie i zakazuje wszelkiej dyskryminacji, również w zatrudnieniu. Jednak zmiana podejścia w patrzeniu na kobietę jako osobę aktywną zawodowo wymaga przede wszystkim zmian społecznych i instytucjonalnych. To jednak temat na inną dyskusję.

Na tym blogu chcielibyśmy przede wszystkim poruszać kwestie związane z ochroną prawną kobiet na rynku pracy. Będzie to  problematyka równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w tym problemy dotyczące nierówności płci w dostępie do pracy, różnic w poziomie płac i możliwościach awansu. Dużo miejsca poświęcimy również uprawnieniom związanym z rodzicielstwem, jak również rozwiązaniom służącym ułatwieniu łączenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

Jeśli lektura naszych wpisów i komentarzy pod wpisami nie wyjaśniła wszystkich Twoich wątpliwości, skorzystaj proszę z zakładki: Porady prawne.

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego