Jak zatrudnić nianię?

Chcesz wrócić do pracy i zastanawiasz się, w jaki sposób zapewnić opiekę swojemu dziecku? A może zdecydujesz się zatrudnić nianię?

Możesz zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasada ta obowiązuje tylko od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę, czyli obecnie 1.680,00 zł. Natomiast od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia składki płaci rodzic. Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, niezależnie od wysokości wynagrodzenia, finansuje z własnych środków niania.

Jeżeli zatem wynagrodzenie niani nie będzie wyższe niż 1.680,00 zł (brutto), zatrudnienie niani na umowę uaktywniającą nie naraża Cię na żadne dodatkowe koszty. Wystarczy, że podpiszesz z nianią umowę, w ciągu 7 dni zgłosisz nianię do ubezpieczeń (formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA). Jeśli nie jesteś zarejestrowana jako płatnik składek, dodatkowo powinnaś złożyć formularz ZUS ZFA. Jako płatnik będziesz również zobowiązana do sporządzania i przesyłania co miesiąc do ZUS dokumentów rozliczeniowych za nianię w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Będzie to formularz ZUS DRA oraz załączony do niego formularz ZUS RCA lub ZUS RZA. Jeśli jednak wynagrodzenie niani co miesiąc jest takie samo (i nie wyższe niż minimalne wynagrodzenie), wystarczy, że tylko w pierwszym miesiącu złożysz wymienione dokumenty.

Jeżeli niania chce być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, co miesiąc jako płatnik musisz również opłacać do ZUS składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe niani. Tę składkę, jak wspomniałam wyżej finansuje jednak niania, czyli opłacasz do ZUS Ty jako płatnik, natomiast niania powinna Ci wpłaconą kwotę zwrócić. Niania powinna również pamiętać o zapłacie podatku (rozliczenie miesięcznie lub jednorazowo rocznie).

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Asia Listopad 12, 2014 o 18:17

Czy jeśli jestem na urlopie rodzicielskim i wracam do pracy na pół etatu to czy mogę w tym okresie zatrudnić nianie. Albo czy będąc cały czas na urlopie i nie podejmując zatrudnienia to czy w tym czasie mogę zatrudnić nianie?

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego