Dwa dni opieki na dziecko

Jeśli wychowujesz przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje Ci w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to przysługuje Ci od dnia podjęcia pracy, niezależnie od tego, w którym miesiącu danego roku pracę rozpoczęłaś. Jeśli np. wróciłaś z urlopu wychowawczego w połowie roku, również 2 dni zwolnienia Ci przysługują.

Wymiar tego urlopu jest niezależny od liczby posiadanych dzieci. Możesz wystąpić z wnioskiem o udzielenie obu dni razem lub każdego z tych dni osobno. Terminy dni wolnych muszą być uzgodnione z pracodawcą. Prawo do dwóch dni wolnych od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje tylko w danym roku kalendarzowym. Jeśli zatem nie wykorzystasz dni wolnych, nie przechodzą one na następny rok i przepadają.

Jeśli obydwoje rodzice (opiekunowie) pozostają w stosunku pracy, z omawianego uprawnienia może skorzystać tylko jedno z nich. Dopuszczalne jest jednak takie podzielenie się dniami wolnymi, że każdemu z rodziców będzie przysługiwał jeden dzień zwolnienia.

Prawo do 2 dni wolnych w roku kalendarzowym przysługuje Ci niezależnie od tego, czy dziecko ma zapewnioną stała opiekę innych osób. Możesz skorzystać z tego prawa również wtedy, gdy drugi rodzic (czy opiekun) nie pracuje albo korzysta z urlopu wychowawczego. Nie masz obowiązku uzasadniać swojego wniosku, czy dokumentować potrzeby skorzystania z wolnego na dziecko.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego