Ciąża a umowa o pracę

Jeśli jesteś w ciąży i zastanawiasz się, co stanie się z Twoją umową o pracę, czy pracodawca będzie mógł Cię zwolnić, to chciałabym Cię uspokoić  – ustawodawca przewidział szczególną ochronę kobiet w ciąży.

Kodeks pracy przewiduje regulacje mające na celu ochronę kobiety w ciąży i ochronę stosunku pracy, którego jest stroną. Generalna zasada jest taka, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Ciąża zatem nie chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym.

Ochrony przewidzianej w powołanym wyżej przepisie nie stosuje się również do pracownicy w okresie próbnym nie przekraczającym jednego miesiąca. Żebyś zatem w trakcie trwania umowy na okres próbny mogła korzystać z ochrony przewidzianej w przepisach, Twoja umowa powinna być zawarta na okres przekraczający jeden miesiąc. Co za tym idzie, pracodawca który zawarł z pracownicą umowę o pracę na okres próbny krótszy niż miesiąc, może skutecznie rozwiązać tę umowę za wypowiedzeniem, nawet jeśli pracownica jest w ciąży.

Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Jak należy obliczać upływ trzeciego miesiąca ciąży? Otóż miesiąc ciąży, to nie to samo co miesiąc kalendarzowy. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Czyli upływ trzeciego miesiąca, o którym mowa w przepisach Kodeksu pracy następuje z upływem trzech miesięcy księżycowych, które obejmują trzy 4-tygodniowe lub trzy 28-dniowe okresy trwania ciąży.

Przy automatycznym przedłużeniu umowy nie ma potrzeby podpisywania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, umów, porozumień. W praktyce przyjęło się, że pracodawca wysyła do pracownicy informację o przedłużeniu umowy z mocy prawa. Takie pismo zostaje załączone do akt osobowych pracownicy.

Umowa przedłużona na zasadach wskazanych wyżej, rozwiązuje się z dniem porodu. W takiej sytuacji zachowujesz prawo do zasiłku macierzyńskiego, ale nie masz prawa do urlopu macierzyńskiego. Po rozwiązaniu umowy z dniem porodu, pracodawca nie ma obowiązku zawarcia z Tobą kolejnej umowy.

Niestety, zasada wydłużenia umowy do dnia porodu nie znajduje zastosowania do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jak również do umowy o pracę tymczasową.

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży obejmuje nie tylko zakaz definitywnego wypowiadania umowy o pracę, ale również zakaz wypowiedzenia zmieniającego. Są jednak tutaj wyjątki, ale o tym innym razem.

Na marginesie trzeba zaznaczyć, że jest jeszcze jedna sytuacja, kiedy możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży. Mianowicie, może to nastąpić w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

{ 270 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Iwona Lipiec 13, 2014 o 21:42

Witam,
przeczytałam wiele artykułów na ten temat, jednak nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi na jedno ważne pytanie. Umowa, która „ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu”. Czy brana jest tutaj pod uwagę data zakończenia umowy na czas określony (w moim przypadku 31.12.2014r.) czy data rozwiązania umowy po otrzymaniu wypowiedzenia np. w dniu 01.08.2014r. z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia? Czy po zakończeniu umowy w związku z wypowiedzeniem muszę być w 3 miesiącu ciąży, aby wypowiedzenie uznane było za nieskuteczne?
Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Lipiec 14, 2014 o 23:13

Witam,
proszę pamiętać, że zgodnie z art. 177 par.1 kodeksu pracy pracodawca co do zasady nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, zakaz dotyczy zarówno umów na czas nieokreślony, jak i terminowych. Zatem, jeśli ma Pani dwutygodniowy okres wypowiedzenia, to ciąża w momencie wręczania wypowiedzenia, czy w momencie rozwiązania umowy na skutek wypowiedzenia (dwa tygodnie później) powoduje, że wypowiedzenie/rozwiązanie jest bezskuteczne. Nie ma znaczenia tutaj, w którym momencie ciąży Pani była (mógł to być nawet początek ciąży). Dodatkowo w takiej sytuacji, Pani umowa na czas określony przedłuża się do dnia porodu, jeśli np. 31.12.2014 r. miałaby Pani przekroczony trzeci miesiąc ciąży (liczony w równej miary miesiącach księżycowych -28 dni).
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Wanda Lipiec 17, 2014 o 16:17

Witam. Kilka dni temu otrzymałam wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron. Wypowiedzenie jest dwutygodniowe w ramach urlopu. Umowa była na czas określony, na 2 lata. Dzisiaj się dowiedziałam, że zaszłam w ciążę, jest to 5 tydzień. Czy w związku z moją ciążą, pracodawca będzie zobowiązany do cofnięcia wypowiedzenia? Co robić w tej sytuacji? Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedz.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Lipiec 18, 2014 o 00:26

Witam,
pani Wando, proszę dokładnie sprecyzować, co ma Pani na myśli pisząc: „wypowiedzenie za porozumieniem stron”?
pozdrawiam i gratuluje
Renata

Odpowiedz

Wanda Lipiec 18, 2014 o 08:49

Otrzymałam: Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron. Poniżej jest napisane, że pracodawca rozwiązuje ze mną „umowę na mocy porozumienia stron z dniem 31.07.2014 r. 30 § 1 pkt 1 kp. Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma (15.07.2014) przysługuje Pani prawo wniesienia odwołania do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy”. Oczywiście jeśli chodzi o porozumienie między mną a pracodawcą, to takiego nie było. Zostałam poinformowana przez pracownika biurowego, że otrzymam wypowiedzenie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Lipiec 18, 2014 o 11:17

Witam,
dziwną konstrukcję wybrał Pani pracodawca, niby to jest rozwiązanie za porozumieniem stron, ale jednocześnie jest pouczenie o prawie odwołania do sądu, które zgodnie z kodeksem pracy umieszcza się tylko w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy lub jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia. Dodatkowo Pani na żadne porozumienie nie wyrażała zgody, chociaż pewnie podpisała Pani się pod tym rozwiązaniem? Pomieszane są tu dwie instytucje: rozwiązania umowy za porozumieniem stron i wypowiedzenia umowy. Czy dostała Pani zaświadczenie, że jest Pani w ciąży? Jeśli tak, to proszę zgłosić się z tym zaświadczeniem do pracodawcy i żądać podpisania porozumienia z pracodawcą, że z uwagi na ciążę strony zgodnie cofają oświadczenie dot. rozwiązania za porozumieniem (ew. pracodawca cofa wypowiedzenie) i strony zgodnie oświadczają, że stosunek pracy trwa nadal. Jeśli pracodawca nie zgodzi się na polubowne załatwienie sprawy, to trzeba będzie przeanalizować dokładnie sprawę i zadecydować, czy iść w kierunku błędu oświadczenia woli (zgodziła się Pani na porozumienie stron nie mając świadomości, że jest w ciąży), czy uznania wypowiedzenia pracodawcy za bezskuteczne. To wymaga analizy również dokumentów, więc najlepiej jak skontaktuje się Pani z radcą prawnym/adwokatem blisko Pani miejsca zamieszkania, który ewentualnie pomoże Pani także w postępowaniu przed Sądem. W każdym razie proszę się nie martwić i nie denerwować, sprawa jest oczywista. Proszę tylko pamiętać o terminach (w zależności od przyjętej strategii, należy rozważyć wniesienie pozwu już 22 lipca).
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Wanda Lipiec 18, 2014 o 18:20

Witam. Tak, podpisałam się pod rozwiązaniem umowy o pracę. Niestety nie mam zaświadczenia od lekarza o byciu w ciąży. Z kolei lekarz będzie dopiero 28 lipca. Czy termin 7 dni narzucony przez pracodawcę jest również terminem, w którym powinnam poinformować go o ciąży, czy mogę to zrobić 28 lipca jeszcze w czasie trwania wypowiedzenia? Pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Lipiec 18, 2014 o 22:30

Może Pani poinformować 28 lipca, jak tylko dostanie Pani zaświadczenie. Pozdrawiam

Odpowiedz

Wanda Lipiec 19, 2014 o 08:07

Czy wtedy również pracodawca będzie zobowiązany do cofnięcia rozwiązania umowy o pracę?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Lipiec 20, 2014 o 21:57

Tak.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Wanda Lipiec 31, 2014 o 19:49

Serdecznie Pani dziękuję. Pozdrawiam

Odpowiedz

Aleksandra Sierpień 21, 2014 o 19:24

Witam pracuje na umowę o prace tymczasową , gdyz jestem zatrudniona przez agencje pracy umowę mam ważna do 31.10.2014 a dzis dowiedziałam sie ze jestem w 6 tygodniu ciąży czy jeżeli położę l4 będę miala placone do porodu i zostanie przedluzona mi umowa ? Czy roczny macierzyński również zostanie mi przyznany ?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Sierpień 24, 2014 o 23:34

Witam,
do umowy o pracę tymczasową nie stosuje się art. 177 par.3 Kodeksu pracy, czyli nie obowiązuje zasada przedłużenia umowy do dnia porodu.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

karolina Wrzesień 4, 2014 o 19:12

Witam. Od lipca mam 3miesięczną umowę na okres próbny. Po tym czasie mam przejść na umowę na czas określony 2 lata. Jestem w początkowej fazie ciazy. Kiedy powiedzieć pracodawcy o ciąży i jakie będą skutki poinformowania go teraz a np. Za 3 miesiące czyli jak już będę na umowie na czas okreslony? Wykonuje prace biurowa więc mogę pracować długo.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 4, 2014 o 22:47

Witam,
pani Karolino,
– jeśli Pani pracodawca nie zdecyduje się zawrzeć z Panią umowy na czas określony, to z tego co Pani napisała umowa na okres próbny nie przedłuży się do dnia porodu, po prostu zakończy się z upływem czasu, na który została zawarta (przedłużeniu ulega tylko taka umowa, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a w Pani przypadku jak zrozumiałam ciąża będzie mniej zaawansowana),
– jeśli natomiast pracodawca zdecyduje się zawrzeć z Panią umowę na czas określony, to jeśli nawet będzie to umowa na czas krótszy niż pozostał do porodu, to umowa ulega i tak przedłużeniu do dnia porodu. Poza tym przysługuje Pani ochrona z art. 177 Kodeksu pracy.
Nie ma Pani obowiązku informowania pracodawcy o tak wczesnej ciąży.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Karolina Wrzesień 14, 2014 o 12:13

Witam.
Okazało sie jednak, ze to poźniejsza ciaza. Obecnie jestem w 7 tygodniu a mam umowe do października. Później umowa na czas okreslony 2 lat. (Standard w tej pracy, zawsze tak pracownicy dostaja i umowe mam naszykowana, tylko podpisac). W takim razie czy musze juz teraz powiedziec pracodawcy, ze jestem w ciazy? Czy np. jezeli powiedziałabym dopiero w listopadzie (gdy bede w 4 miesiacu) to on moze cofnac jakos umowe? Kiedy lepiej poinformowac pracodawce? Czym skutkuje poinformowanie teraz a gdy bede miala umowe?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 14, 2014 o 21:49

Witam,
co to znaczy, że umowa jest do października? do końca października? jeśli umowa miałaby ulec rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, to automatycznie ulega przedłużeniu. Przepisy nie regulują kwestii obowiązku powiadomienia pracodawcy o ciąży. Nie musi Pani mówić teraz. Może Pani powiedzieć dopiero w listopadzie, pracodawca nie może „cofnąć” umowy, żadnych negatywnych skutków prawnych dla Pani w takim wypadku nie będzie.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Karolina Wrzesień 15, 2014 o 09:53

Dziękuję Pani bardzo za odpowiedz. Bardzo mnie Pani uspokoiła. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

ewelina Wrzesień 7, 2014 o 19:54

Witam,
pracowałam od stycznia tego roku na umowie na czas nieokreślony. Pod koniec czerwca złozyłam wypowiedzenie za porozumieniem stron, w którym wyznaczyłam termin rozwiązania umowy na dzień 31 lipca 2014 r. i od tego też dnia nie pracuję w tej firmie. 21 sierpnia dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Lekarz stwierdził, że zaszłam w ciąże 10 lipca. Czy mam jakiekolwiek szanse starać się o przywrócenie do pracy??

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 7, 2014 o 22:33

Witam,
proszę przeczytać wpis http://kobieta-pracujaca.pl/ciaza-a-wypowiedzenie-umowy-o-prace-przez-pracownice/.
Niestety, raczej nic nie da się zrobić…
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Ana Wrzesień 14, 2014 o 16:42

Witam. chciałabym prosić o poradę. od 14 lipca dostałam umowę o pracę na 3 miesiące do końca października. obecnie jestem w 23 tygodniu ciąży i planuje od października iść na L4 . moje pytanie brzmi czy muszę podpisywać dodatkowo jakieś dokumenty by umowa była przedłużana do dnia porodu?? czy wystarczą zwolnienia lekarskie podawane do miejsca pracy? drugie pytanie brzmi – po porodzie chciałabym iść na roczne macierzyńskie 80 % płatne. jaka będzie kwota wypłaty mojego macierzyńskiego jeśli mam wynagrodzenie najniższej krajowej?? bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 15, 2014 o 00:19

Witam,
umowa o pracę przedłuża się automatycznie do dnia porodu. Wystarczy przedłożyć pracodawcy zaświadczenie o ciąży, a później zwolnienia lekarskie. Co do zasiłku macierzyńskiego, to będzie to 80 % Pani wynagrodzenia, ale co do dokładnej kwoty macierzyńskiego proszę się dowiedzieć w ZUS.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Anka Wrzesień 18, 2014 o 14:48

Witam
Chciałabym prosić o udzielenie porady.
Pracuję na umowę o pracę na czas określony, obowiązującą jeszcze do końca grudnia 2014 r (trwała 2 lata). Okazuje się że jestem w ciąży, licząc od ostatniej miesiączki to od 14 sierpnia.
Pracuje w biurze budowy i w związku z tym że kontrakt się kończy to wiem od szefowej że pracować mam jeszcze tylko do końca listopada. Zapewne więc wcześniej dostane wypowiedzenie.
Nie wiem jak powinnam postąpić w tej sytuacji. Czy powinnam wcześniej poinformować o ciąży i ewentualnie kiedy (czy dopiero jak minął 3 m-ce)? Czy powinnam przyjąć wypowiedzenie? Czy na wypowiedzeniu mogę złożyć zwolnienie lekarskie, czy trzeba uprzedzić wypowiedzenie?
W związku z specyfiką pracy raczej będę chciała przejść na chorobowe ponieważ po zlikwidowaniu mojego obecnego biura, najbliższe biuro firmy jest ok. 80 km od mojego miejsca zamieszkania więc firma raczej nie miała by ze mną co zrobić, nawet jakbym chciała dalej chodzić do pracy. Delegacje, szczególnie w takim stanie, raczej nie wchodzą w grę.
Rozumiem że wówczas umowa powinna mi zostać przedłużona do dnia porodu i kolejne zwolnienia powinnam dostarczać do firmy? A co z macierzyńskim, po porodzie powinnam bezpośrednio zwrócić się już do ZUS, nie przez firmę?
Z góry dziękuję za odpowiedź i mam nadzieje że jasno wyraziłam swoją sytuację.

Pozdrawiam
Anka

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 19, 2014 o 15:03

Witam,
nie musi Pani wcześniej informować pracodawcy o ciąży, teoretycznie nawet przy wręczaniu wypowiedzenia tego Pani robić nie musi, chociaż oczywiście lepiej poinformować wcześniej, zanim wypowiedzenie zostanie wręczone, uniknie Pani wtedy stresu związanego z wypowiedzeniem, procedurą cofnięcia wypowiedzenia (bo zakładam, że pracodawca wiedząc, że Pani jest w ciąży wypowiedzenia nie będzie próbował już wręczyć). Jeśli dostanie Pani wypowiedzenie, to powinna Pani albo w momencie wręczania wypowiedzenia (wtedy jest szansa, że pracodawca odstąpi od wręczenia wypowiedzenia), albo w dniach następnych przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie o ciąży z żądaniem cofnięcia wypowiedzenia. Jeżeli pracodawca nie cofnie swojego oświadczenia musi Pani wnieść pozew do Sądu Pracy. Co do zwolnień lekarskich i macierzyńskiego proszę dowiedzieć się w ZUS.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 25, 2014 o 12:48

Witam,
zgodnie z przepisami umowa o pracę zawarta na czas określony, która ulegałaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu – wszędzie jest to podkreślane.
Co jednak w sytuacji w której z dniem końca umowy na czas określony nie upłynął jeszcze 3 miesiąc ciąży a pracodawca nie wyraża chęci przedłużenia umowy do czasu porodu ponieważ nie ma takiego obowiązku?
Czy kobiecie w takiej sytuacji przysługują jakiekolwiek świadczenia?
Jak powyższa sytuacja odnosi się do stwierdzenia że pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy? Z tego stwierdzenia według mnie wynika obowiązek przedłużenia takiej umowy mimo że nie upłynął 3 miesiąc ciąży.

Pozdrawiam i proszę o wyjaśnienie wątpliwości

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 26, 2014 o 00:17

Witam,
pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę – czyli w wyniku działań pracodawcy dochodzi do wypowiedzenia, rozwiązania umowy. Jeśli umowa na czas określony rozwiązuje się, ponieważ upływa czas na który została zawarta, wówczas pracodawca nie podejmuje żadnych działań, umowa „rozwiązuje się sama”, także pracodawca żadnego zakazu nie narusza
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Wrzesień 26, 2014 o 13:40

Dziękuję za odpowiedź, czy w takiej sytuacji kobiecie przysługują jakiekolwiek świadczenia?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Wrzesień 26, 2014 o 16:09

na pewno zasiłek chorobowy, może też zarejestrować się jako osoba bezrobotna i wtedy jeśli urodzi dziecko w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, to okres wypłaty zasiłku ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej (zgodnie z przepisami) zasiłek macierzyński, o szczegóły proszę pytać w ZUS i UP
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Kasia Wrzesień 25, 2014 o 14:23

Witam,
moja sytuacja wygląda następująco:moja umowa składa się z 2 różnych etatów ( 0,5 etatu umowa o pracę na czas określony do 31.10.2014, a drugie 0,5 etatu w ramach umowy na zastępstwo bez podania terminu trwania).
31 października będę dokładnie kończyła 12 tydzień ciązy, czy w związku z tym pracodawca przedłuży mi umowę do dnia porodu? i czy tym samym będę miała prawo do płatnego macierzyńskiego, czy po porodzie nie otrzymam żadnych świadczeń? Co do drugiego etatu- tego na zastępstwo wiem nieoficjalnie,ze pracownik wróci w lipcu 2015, czyli po moim porodzie,czy w związku z tym w ramach tej umowy będę miała płatny macierzyński do powrotu tamtej pracownicy czyli do 31 lipca 2015,czy też nie należy mi się żadne świadczenie z uwagi na rodzaj umowy? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

Odpowiedz

julia Październik 5, 2014 o 19:39

Witam, mam taki problem, jestem obecie miesiac od dostania umowy o prace(1.09.2014 r), wczesniej byl okres probny tez miesiac. Umowa zawarta na Trzy lata a 5.10.14 dowiedzialam sie ze jestem w ciazy okolo 2 tyg lub mniej. Co ja moge w takiej sytuacji zrobic, isc na zwolnienie czy nie moge?. Czy pracodawca moze mnie zwolnic? Prosze o pomoc.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 7, 2014 o 00:42

Witam,
rozumiem, że od 1 września jest Pani zatrudniona na umowę o prace na czas określony 3 lata? Może Pani iść na zwolnienie, jest Pani chroniona, pracodawca nie może Pani zwolnić.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

edyta Październik 6, 2014 o 19:25

witam.jestem w 1 miesiacu ciaży, umowe mam do stycznia2015 roku, czy moja umowa zostanie przedluzona z automatu? co z macierzynskim? nalezy sie i na jaki okres

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 7, 2014 o 00:46

Witam,
umowa przedłuża się automatycznie, macierzyński przysługuje na ogólnych zasadach.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

edyta Październik 8, 2014 o 08:21

czy dokumenty o macierzynski skladam do pracodawcy, czy juz do zus?

Odpowiedz

asia Październik 7, 2014 o 10:54

Witam,
planuję ciąże, obecnie pracuję na umowie o pracę która trwa do 31.01.2017,następna ma być na czas nieokreślony. Chciała bym się dowiedzieć czy jeżeli w tym okresie była bym na urlopie macierzyńskim pracodawca ma obowiązek do przedłużenia mi tej umowy

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 7, 2014 o 15:38

Witam,
nie ma obowiązku przedłużenia umowy.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

magda Październik 14, 2014 o 13:59

witam. jestem na umowie o pracę do końca grudnia 2015r. planuję zajść w ciążę, a co za tym się wiąże… moje pytanie. jeśli umowa kończy się automatycznie (31.12.2015r.), to czy przysługuje mi urlop wychowawczy, jeśli urodzę przed grudniem 2015r. i jak jest z dalszymi świadczeniami po zakończeniu umowy?

Odpowiedz

magda Październik 14, 2014 o 14:01

dodam, że umowa jest na czas określony.

Odpowiedz

Anna Październik 15, 2014 o 18:03

Witam,

jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony od 01.08.2014 do 31.07.2017. Dwa tygodnie temu okazało się, że jestem w ciąży. Dodam, że pracuje przy komputerze 8 godzin dziennie. Czy w związku z tym muszę zaczekać 3 miesiące aby o ciąży poinformować pracodawcę aby mnie wcześniej nie zwolnił? Czy powinnam dostarczyć zwolnienie od lekarza aby przy komputerze pracować nie więcej niż 4 godziny dziennie i czy powinnam to zrobić teraz czy po 3 miesiącach?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 17, 2014 o 10:48

witam,
może Pani poinformować teraz, nie musi Pani czekać, już teraz jest Pani chroniona
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Iwona Październik 15, 2014 o 20:07

Witam, mam umowę na czas określony, która wygasa 31.10.2014r. Jest to moja 4 umowa. Dowiedziałam się, że jestem w 5 tyg. ciąży. Czy przedstawiając zaświadczenie o ciąży pracodawca ma obowiązek przedłużyć mi umowę? Do jakiego czasu? Czy musi to być umowa na czas nieokreślony, z racji kolejnej, czy tylko do terminu porodu? Kiedy powinnam dostarczyć zaświadczenie do kadr?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 16, 2014 o 01:18

witam,
czy umowa, która wygasa 31 paźdz. jest Pani 4 umową o pracę? jakie były poprzednie(czy wszystkie to umowy o prace, jeśli tak, to jakiego rodzaju były to umowy)?
pozdr.
Renata

Odpowiedz

Iwona Październik 16, 2014 o 02:06

Wszystkie poprzednie umowy były na czas określony. Umowy te były podpisywane w czasie kiedy pracodawca miał możliwość podpisywania umów tylko na czas określony bez końca:) Ostatnia jest chyba na 6 lat, ta która się teraz kończy.
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 17, 2014 o 10:54

czy gdyby nie byłaby Pani w ciąży pracodawca zawarłby z Panią kolejną umowę (już teraz na czas nieokreślony?) nie musi Pani teraz informować o ciąży
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Iwona Październik 18, 2014 o 11:47

Witam, a gdyby pracodawca nie chciał podpisć ze mną kolejnej umowy, to czy zaświadczenie o ciąży automatycznie powoduje przedłużenie umowy na czas nieokreślony czy tylko do terminu porodu?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 18, 2014 o 21:57

do terminu porodu
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

monika Październik 15, 2014 o 23:47

Czy w ciazy moge byc 3mies przed wygasnieciem umowy ale poinformowac o tym np 2mies przed jej koncem? Czy info o tym musi byc tez 3mies wczesniej?
pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 17, 2014 o 10:59

witam,
rozumiem, że pyta Pani o art.177 par.3 Kodeksu pracy? informacja o ciąży nie musi być o tyle wcześniej, przecież tak naprawdę o ciąży można się dowiedzieć np. ostatniego dnia pracy, czy nawet już po wygaśnięciu umowy i również wtedy pracownica korzysta z ochrony przewidzianej w przytoczonym przepisie
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Klaudia Październik 22, 2014 o 13:16

Witam, moja Umowa o prace kończy się 31.12.2014 i wiem że kolejną umowe dostanę już na czas nieokreślony. W trakcie podpisywania umowy byłabym w 12 tyg ciąży. Moje pytanie jest takie, czy mogę podpisać tą umowę bez informowania pracodawcy o ciąży? Wiem, że jeśli pracodawca bedzie wiedział o ciąży to nie dostane tej umowy

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 22, 2014 o 13:43

nie ma Pani obowiązku informowania pracodawcy,
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Październik 22, 2014 o 18:50

Witam,ponawiam pytanie
Proszę o pomoc ,od dnia 01.04.2014 dostałam umowę o pracę na okres próbny 3 mies,w trakcie trwania umowy zaszłam w ciążę , tydzień przed zakończeniem umowy trafiłam do szpitala i od tego czasu jestem na L4.
Umowa zakończyła się z dniem 30.04.Prawdopodobnie do końca ciąży będę na L4,cz po urodzeniu dziecka otrzymam zasiłek macierzyński?
Pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 24, 2014 o 12:31

witam,
nie bardzo rozumiem, kiedy umowa o pracę się rozpoczęła, a kiedy zakończyła? skoro była na 3 miesiące, to przy rozpoczęciu 1 kwietnia powinna zakończyć się 30 czerwca? w którym dokładnie tygodniu Pani była w momencie rozwiązania umowy?
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Angelika Październik 23, 2014 o 12:33

Witam , mam umowe na 3msc. Umowe o prace do konca Grudnia 2014 . Skoro jestem w ciazy w 3 miesiacu nalezy mi sie przedłuzona umowa a potem macierzyński ?
Pozdrawiam .

Odpowiedz

Marta Październik 23, 2014 o 15:18

Witam,
mam umowę na czas nieokreślony, pod koniec września dostałam wypowiedzenie z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia (upływa 31 XII 2014). Mam podejrzenie że mogę być w ciąży (czekam na wizyte u lekarza) Czy pracodawca może mnie zwolnić? Jeśli nie to do kiedy obowiązywać mnie będzie ochrona? A jeśli zajdzie się w ciąże w trakcie/ pod koniec okresu wypowiedzenia czy ochrona też obowiązuje?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 24, 2014 o 11:12

Witam,
wystarczy, że będzie Pani w ciąży ostatniego dnia umowy o pracę, czyli 31 grudnia 2014 r. W takim wypadku występuje Pani z żądaniem cofnięcia wypowiedzenia, co dalej proszę przeczytać tu: http://kobieta-pracujaca.pl/roszczenia-w-przypadku-niezgodnego-z-prawem-wypowiedzenia-i-rozwiazania-umowy-o-prace/
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Aleksandra Październik 23, 2014 o 20:21

Witam,
Mam pytanie odnosnie mojej sytuacji. W lipcu napisalam wypowiedzenie za porozumieniem stron z dn.28.10.14, teraz jestem na urlopie. W miedzyczasie dowiedzialam sie ze jestem w ciazy, jednak ze wzgledu na inne czynniki (wyjazd) nie zmienialam ustalen co do wypowiedzenia. Jednakze teraz okazuje sie iz musze wypoczywac i nie moge podjac innej pracy, tak jak planowalam. Powinnam byc na zwolnieniu, moje pytanie: czy w takim razie mimo wypowiedzenia moge przedstawic pracodawcy jak wyglada sytuacja i isc na zwolenie??

Odpowiedz

Aleksandra Październik 23, 2014 o 20:30

Witam ponownie,
Zapomnialam nadmienic, iz pracodawca wiedzial, iz jestem w ciazy, juz po naszych ustaleniach co do urlopu i zakonczenia wspolpracy na mocy porozumienia stron.
Pozdrawiam, A

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 24, 2014 o 11:34

Witam,
na zwolnienie może Pani dziś iść nawet bez konsultacji z pracodawcą, ale w razie urodzenia dziecka zasiłku macierzyńskiego raczej Pani nie dostanie, bo umowa o pracę rozwiąże się w uzgodnionym terminie, czyli 28.10.2014 r. Czy w momencie składania wypowiedzenia (podpisywania porozumienia) była już Pani w ciąży? Jeśli tak, można rozważyć uchylenie się od skutków prawnych złożonego oświadczenia z uwagi na błąd.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Październik 24, 2014 o 23:52

Witam,byłam wtedy w dziewiątym miesiącu.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 25, 2014 o 00:22

W lipcu była Pani w 9 miesiącu?
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Agnieszka Październik 26, 2014 o 12:41

Witam,przepraszam ,nie w 9miesiacu ale w 9tygodniu

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 26, 2014 o 23:59

Witam,
zgodnie z kc na uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu jest rok licząc od wykrycia błędu. W orzecznictwie jednak się podnosi, że w przypadku prawa pracy byłby to termin nadmierny i przeważnie wskazuje się termin 7 dni od dnia dowiedzenia się o ciąży. Więc w Pani przypadku byłby problem, ale musiałabym dokładnie przeanalizować sprawę, zobaczyć dokumenty, żeby odpowiedzieć w sposób wiążący.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Malwina Październik 28, 2014 o 11:22

Witam,
Mam umowę na czas określony do 16.04.2015.Obecnie jestem w drugim miesiącu ciąży.Termin mam na 8.06.2015. Ciążę mam zagrożoną, dostałam zwolnienie od lekarza z kodem B.
– Czy przedstawiając zwolnienie pracodawcy muszę powiedzieć, że jestem w ciąży?
– Czy mam przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie o ciąży ?
– Czy umowa zostanie przedłużona do dnia porodu ?
– Czy będę miała prawo do zasiłku macierzyńskiego i kto go będzie wypłacał?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Październik 28, 2014 o 22:41

Witam,
1) kod B mówi o ciąży, więc pracodawca będzie na podstawie zwolnienia wiedział, że jest Pani w ciąży,
2) proszę zapytać pracodawcy, czy wystarczy kod B, czy potrzebuje odrębnego zaświadczenia,
3) tak
4) tak
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Monika Październik 28, 2014 o 23:18

Witam,
Mam umowę o pracę do 31.12.2014 na dzień dzisiejszy jestem 7 tygodniu ciazy czyli w grudniu będę już w 3 miesiącu . Czy pracodawca musi przedłużyć mi umowę do dnia porodu? I czy mogę już iść na L4 lub przedłożyć zaświadczenie czy muszę czekać do upływu 3 miesiąca? No i ostatnie pytanie czy należy mi sie zasiłek maciezynski i w jakim wymiarze. Proszę o odpowiedz . Pozdrawiam

Odpowiedz

Wiesława Październik 29, 2014 o 09:44

Witam mam umowę o prace od pażdziernika 2013 roku do 31 .grudnia 2014.jestem w 7 miesiącu ciąży i ciąża zakończy się w styczniu termin 6 styczeń.Umowa mi się kończy w styczniu i wiem że będę miała zasiłek macierzński a czy będzie mi sie należał wychowawczy? Jakie są moje prawa?dodam że nie miałam nawet urlopu rocznego bo nawet nie wiem czy mi sie należy .Obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym w Zusie.

Odpowiedz

Agnieszka Październik 29, 2014 o 15:39

Witam,
pod jaki adres mogę przesłać Pani dokumenty?

Odpowiedz

katarzyna Październik 31, 2014 o 11:30

witam mam umowę na czas określony pełen etat od sierpnia 2014 do 31 lipca 2015 na czas określony z możliwością 1 miesięcznego wypowiedzenia niby miałam zastępować pracownice która jest w ciąży ale słowa zastępstwo itp nie ma w umowie (umowa o środki z urzędu pracy) czy gdybym zaszła w ciąże jestembezpieczna?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 3, 2014 o 15:16

Witam,
co do zasady do umów na zastępstwo nie stosuje się ochrony polegającej na przedłużeniu umowy na czas porodu (art. 177 par.3.1 kodeksu pracy). Wszystko zatem zależy od tego, co za umowę Pani podpisała. Jaki ma Pani podany w umowie termin jej wypowiedzenia?
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 3, 2014 o 15:30

aha już doczytałam… 1 miesiąc – to wskazuje, że to zwykła umowa na czas określony, bo w przypadku umowy na zastępstwo byłby termin wypowiedzenia wpisany 3 dni robocze (chociaż oczywiście nie ma zakazu, żeby pracodawca wprowadził dłuższy okres wypowiedzenia)… żeby odpowiedzieć wiążąco, jaki rodzaj umowy Pani podpisała trzeba przeanalizować umowę o pracę. proszę skonsultować się z prawnikiem, który po obejrzeniu umowy będzie mógł wypowiedzieć się w sprawie
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Księżniczka Październik 31, 2014 o 19:18

Mam pytanko bardzo ważne dla mnie, pracuje od listopada 2013,pierwsza umowę dostalam na 7 miesiecy, która skonczyla mi sie w maju.otrzymalam kolejna umowe na 7 miesiecy ktora konczy mi sie z koncem grudnia.dzis dowiedzialam sie ze jestem w ciazy-sam poczatek, praca nie pozwala na kontynuowanie wiec musze isc na L4.prosze mi powiedziec czy umowa bedzie przedluzona do dnia porodu automatycznie i nie mam sie co martwić? I czy w ogole mam co liczyć na u.macierzynski?? Proszę o odpowiedź z góry dziękuję i pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 3, 2014 o 15:00

Witam,
a w którym tygodniu Pani będzie 31 grudnia 2014 r.?
pozdr.
Renata

Odpowiedz

zaneta Listopad 3, 2014 o 17:49

Witam… dzisiaj dowiedzialam sie ze jestem w ciazy sa to pierwsze tygodnie ale juz sie martwie co bedzie dalej…Dziecko urodze w lipcy 2015r a umowe o prace mam do 11wrzesnia 2015r.. czy pracodawca moze mi nie przedluzyc ?

Odpowiedz

Kasia Listopad 3, 2014 o 17:57

Witam, nie znalazłam nigdzie wątku dotyczącego umów na zastępstwo,a ciąży- więc zapytam tutaj. Mam umowę na zastępstwo do listopada 2015, termin porodu na czerwiec 2015, czy to oznacza, że płatny urlop macierzyński przysługuje mi jedynie od lipca do listopada do czasu powrotu osoby zastępowanej? a od 1 grudnia nie należą mi się już żadne świadczenia?

Odpowiedz

Ola Listopad 5, 2014 o 12:27

Witam, mam pytanie, mój pracodawca (pracuje w budżetówce) żąda ode mnie złożenia oświadczenia, iż nie wrócę do pracy do dnia porodu, motywuje to tym, iż chcę ubiegac się o zastępstwo. Ja aktualnie jestem w 5 miesiącu ciąży i przebywam od misiąca na zwolnieniu lekarskim, umowę o pracę mam przedłużoną do dnia porodu. Nie wiem czy złożenie takiegio oświadczenia jest zgodne z prawem, poniewąz to nie ja decyduje o tym czy mam zwolnienie tylko mój lekarz ginekolog. Proszę o dopowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 5, 2014 o 15:31

Witam,
pracodawca nie ma prawa żądać takiego oświadczenia.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Ola Listopad 5, 2014 o 16:21

Dziękuję

Odpowiedz

Natalia Listopad 12, 2014 o 13:12

Witam.Mam wielki problem od paru dni jestem w ciąży . 31 stycznia kończy mi sie umowa o prace na czas okreslony i nie wiem co mam zrobic czy powiedziec pracodawcy ze jestem w ciazy czy nie bo sie boje ,ze mnie zwolni .

Odpowiedz

Natalia Listopad 12, 2014 o 13:19

Czy przed upływem 3 miesiąca ciąży kończy się umowa pracodawca mi ja przedłuży czy zwolni?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 17, 2014 o 16:18

Witam,
nie ma Pani obowiązku informowania o ciąży. Jeśli 31 stycznia nie będzie miała Pani ukończonego 3 miesiąca ciąży, to niestety umowa nie ulegnie automatycznie przedłużeniu. Ale proszę dokładnie policzyć wiek ciąży, bo tu mają znaczenie miesiące kalendarzowe, czyli wystarczy jak ciąża będzie mieć 12 tygodni.
pozdr.
Renata

Odpowiedz

ewa Listopad 14, 2014 o 12:18

Witam,
Ja to poprostu oszaleje od tych wszystkich przepisów a i tak nie potrafię ustosunkować się do swojego przypadku. Przedstawię go i BLAGAM O POMOC

Pracuje w firmie X która zatrudnia swoich pracowników przez firmę zewnętrzna Y. W firmie Y pracuje już prawie 3 lata. Najpierw miałam umowę na rok później na dwa lata i właśnie ta druga umowa kończy się z dniem 30.12.2014 według prawa kolejna umowa powinna być na czas nieokreślony lecz u nas to zadkosc wiec firma X tak kombinuje,gdy kończy się umowa z firmą Y to firma X zatrudnia nas na miesiąc na umowę zlecenie a później firma Y od nowa na rok a później na 2 lata itd.Sprawa wygląda tak że jestem w 4 Tygodniu ciąży, tak jak pisałam druga umowa kończy mi się 30.12.2014 i nie wiem jakie prawo mnie obowiązuje w tym konkretnym przypadku :(:(:( proszę o pomoc

Pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 17, 2014 o 16:21

Witam,
jeśli 30 grudnia będzie miała Pani ukończony 12 tydzień ciąży, to Pani aktualna umowa o pracę ulega automatycznemu przedłużeniu do dnia porodu.
pozdr.
Renata

Odpowiedz

ewa Listopad 17, 2014 o 16:26

A będzi mi przysługiwał płatny roczny macierzyński /rodzicielskiej po porodzie??

Odpowiedz

Nikola Listopad 14, 2014 o 20:54

Witam! umowę o pracę podpisałam 2 listopada na czas określony do czerwca 2015 roku. właśnie dowiedziałam się ze jestem w 6 tygodniu ciąży, nie wiem co zrobić bo jest to praca ciężka kasjer sprzedawca w dużym markecie a idą święta i będzie dużo dostaw, już jest dużo dostaw i muszę dźwigać, co mam zrobić pracuję dopiero drugi tydzień ale wracam strasznie zmęczona i brzuch mnie pobolewa dołem. czy jakbym złożyła zaświadczenie to mnie zwolnią bo tak krótko pracuję, czy dalej jakoś próbować wytrwać.

Odpowiedz

Anna Listopad 17, 2014 o 11:30

Witam.
jestem obecnie w 6 tygodniu ciąży. Umowę mam do końca listopada 2014. Czy pracodawca może mnie zwolnić wraz z wygaśnięcie umowy? Czy mogę pójść na zwolnienie lekarskie i wtedy umowa się przedłuży na cały czas trwania umowy.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 17, 2014 o 16:10

Witam,
niestety umowa nie ulegnie przedłużeniu, nawet jak Pani pójdzie na zwolnienie lekarskie.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Ewelina Listopad 17, 2014 o 21:12

Witam,

prosze o pomoc. W firmie pracuje od lipca na pełnym etacie, właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży, pierwszy tydzień, ciężko pracuje i w dodatku w firmie szykują się zwolnienia chce jak najszybciej iśc na zwolnienie lekarskie, kiedy moge to zrobić? Umowę mam do lipca 2015r. czy dostane zasiłek macierzyński?

Proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 29, 2014 o 19:56

Witam,
umowa przedłuży się do dnia porodu. Zasiłek macierzyński Pani dostanie.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Joanna Listopad 18, 2014 o 20:07

Witam

Chciała zapytać się o moją sytuację. U pracodawcy pracuje juz kilka miesięcy (jednak bez umowy) 15.11.2014r. dostałam umowę na okres próbny na 2,5 miesiąca, właśnie dowiedziałam się ze jestem w 6 tygodniu ciąży, a praca nie jest najlżejsza. W zwiazku z tym mam dwa pytania: 1- czy umowa zostanie przedłużona do czasu porodu i 2- gdyby coś sie działo z ciążą jaki minimalny czas muszę przepracowac abym mogła iść na l4 bez możliwości zwolnienia mnie.

Z góry dziękuje za odpowiedź

Odpowiedz

basia Listopad 20, 2014 o 20:04

Witam,
jestem w podobnej sytuacji co Pani Kasia (post z 3 listopada) mianowicie zatrudniona jestem na czas zastępstwa pracownika w czasie nieobecności usprawiedliwionej. Pracownica, którą zastępuje wraca do pracy pod koniec stycznia 2015r. Niedawno odkryłam, że prawdopodobnie spodziewam się dziecka. Wiem, że umowa wygasa automatycznie z dniem powrotu pracownika a mi nie przysługuje wydłużenie umowy do dnia porodu. Moje pytanie dotyczy sytuacji przedłożenia ewentualnego zwolnienia – czy jest jakiś termin, który pozbawiłby mnie prawa do zasiłku chorobowego? np. „l4 należy przedłożyć co najmniej miesiąc przed rozwiązaniem umowy”? Czy l4 mogę przynieść na ostatni dzień w pracy? No i czy lekarz wypisuje go na pracodawcę a następne na ZUS czy przez cały okres trwania ciąży na pracodawcę a ja jedynie dostarczam je osobiście do ZUS? Rozumiem, że dobrze by było, aby mąż zgłosił mnie do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy, aby mieć ubezpieczenie po porodzie?
Pozdrawiam, Basia.

Odpowiedz

danielek78 Listopad 22, 2014 o 11:07

Nie wierze ze wszystkie kobiety maja to samo pytanie i zadaja je do znudzenia,a wystarczy przeczytac wszystko od poczatku.masakra jakas.czy w ciazy mozg wysiada?jak mozna pytac w polowie dyskusji co mi sie nalezy jak jestem w 2,3,6 tyg.ciazy??artykul wyjasnia terminy,jak i komentarze pod nim.ok,zrzucam to na najwiekszy problem kobiet w ciazy!ile zasilku,kto mi zaplaci,ile l4!?pozdrawiam abslutnie nie bedac zlosliwym.tylko zdziwionym.

Odpowiedz

basia Listopad 22, 2014 o 23:54

No właśnie-mężczyźni nie muszą się martwić o takie sprawy więc w ogóle nie rozumie Pan sytuacji Panie danielek78 i zwyczajnie jest Pan zdziwiony!? Ja najpierw przeczytałam artykuł oraz odpowiedzi na niektóre pytania a dopiero wtedy zwróciłam się ze swoją sprawą. Niestety kobiety, które nie mają zabezpieczenia finansowego na najbliższy okres ciąży są zwyczajnie przerażone faktem „co będzie jak się dziecko urodzi?!” Nie każda też może liczyć na pomoc „tatusia” stąd, jak mi się wydaje, ten potok pytań.
Abstrahując: Moja mama urodziła 6-cioro dzieci i przepracowała 29lat (do pełnych 30 zabrakło jej 2 m-ce). Troje ostatnich dzieci spodziewała się pracując w jednym zakładzie pracy i po macierzyńskim miała zapewniony powrót. Ja w wieku 26lat będąc na drugiej umowie na czas określony zaszłam w ciąże i w takiej sytuacji otrzymałam informację, że umowa z mocy prawa przedłużona zostaje mi do dnia porodu. Wiadomo, że nie miałam gdzie wracać, bo na moje miejsce zatrudniony został ktoś inny. Gdy półtora roku udaje mi się znaleźć pracę uważam to za sukces. Trafia mi się praca na zastępstwo ale etat zapewniony mam na ponad rok czasu (15m-cy). Wiedziałam, że kiedyś ta osoba wróci ale zawsze jest nadzieja, że może spodobam się na tyle, że zaproponują mi inne stanowisko? Drugiej ciąży nie uważam za przypadek i miałam świadomość, że na takiej umowie nie ma ochrony dla kobiet w ciąży ale jeśli otrzymam zwolnienie będąc jeszcze pracownikiem i w międzyczasie wygaśnie mi umowa to zachowuję prawo do zasiłku chorobowego przedkładanego do ZUS aż do rozwiązania – zgadza się? Chciałam się też upewnić, czy jeśli przyniosę zwolnienie na parę dni przed powrotem zastępowanego pracownika to czy nie usłyszę „za późno, zasiłek się nie należy, trzeba było zachorować na co najmniej 14 dni przed rozwiązaniem umowy”. Dobrze by było otrzymywać jakieś pieniądze od Państwa skoro pracowałam i składki odprowadzałam, chociaż na przysłowiowe pampersy.
Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Anna Listopad 25, 2014 o 20:54

Witam. Jestem w 10 tygodniu ciąży, pracuje na umowe na czas określony od lutego 2014 do lutego 2019 roku(czyli umowe mam na 5 lat) jeżeli powiadomię już pracodawce to czy może mnie zwolnić czy mam czekać do pełnego 3miesiąca ciąży????? czy lepiej iść na l4

Odpowiedz

basia Listopad 26, 2014 o 11:26

Pani Anno, jeśli ma Pani podejrzenie, że ujawnienie ciąży mogłoby spowodować wypowiedzenie umowy to niech Pani poczeka jeszcze 2 tygodnie a wtedy to już będzie 12tc czyli 3 m-c. Jeśli ciąża na tym etapie jest zagrożona to dłuższe L4 też Panią uchroni, bo nie można zwolnić pracownika przebywającego na zwolnieniu. Zdrówka życzę:)
Ps. Ja niestety nie otrzymałam odpowiedzi:/ a ciąże potwierdziła wizyta u dr – to już 6tc.

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 29, 2014 o 19:53

Witam,
nie ma znaczenia, czy Pani powie teraz pracodawcy o ciąży, czy nie i w którym jest Pani aktualni tygodniu ciąży, pracodawca nie może z Panią rozwiązać umowy, chroni Panią art. 177 par.1 Kodeksu pracy. 3 miesiąc ma znaczenie jedynie przy przedłużaniu umowy.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 26, 2014 o 13:00

Pani Basiu, na pytania na blogu odpowiadam w miarę możliwości, jak mam wolny czas. Poza tym normalnie pracuję i mam swoje zobowiązania wobec rodziny. Jeśli Pani zależy na szybkiej odpowiedzi na Pani pytania, a nie znalazła jej Pani ani w moich wpisach, ani w komentarzach innych Pań, to można skorzystać z pomocy różnych innych instytucji, chociażby Państwowej Inspekcji Pracy. Można też zadzwonić na infolinię ZUS i uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania. Możliwości jest naprawdę wiele.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

basia Listopad 26, 2014 o 13:06

Witam, nie chciałam aby poczuła się Pani zobligowana do szybkiej odpowiedzi.
Pomyślałam, że być może ktoś z odwiedzających znalazł się w podobnej sytuacji i może podpowiedzieć.. Ja znalazłam Pani blog przypadkiem więc skorzystałam i napisałam. Wiem, ze istnieją instytucje, które udzielą mi odpowiedzi ale sądziłam, że internet ma tę przewagę, że działa szybciej..
Przepraszam i dziękuję.

Odpowiedz

Ewelina Listopad 26, 2014 o 21:58

Witam. Jestem w 12 tygodniu ciąży. Mam możliwość podpisania umowy o prace. Ale wiem, że nie dam rady długo pracować. Czy mogę podpisać umowę w takiej sytuacji nie informując pracodawcy o ciąży i o tym, że za nie długo po podpisaniu umowy przedstawie mu L4 ?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 29, 2014 o 19:50

Witam,
może Pani, ale proszę się liczyć z kontrolą ZUS.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Maram Listopad 27, 2014 o 23:15

witam

mam pytanie jeśli mam umowe od 1 grudnia 2014 do 30 listopada 2015 roku i w tym czasie zajdę w ciąże to pracodawca ma obowiżek przedłuzyć umowe jesli przed wygaśnięciem umowy będe w 3 miesiącu ciąży tak ?
a co z macierzyńskim i rodzicielskim czy mi pzysługuje w takim wypadku ?

pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 29, 2014 o 19:43

Witam,
umowa ulega przedłużeniu, jeśli będzie miała Pani skończony 3 miesiąc ciąży. Macierzyński i rodzicielski na normalnych zasadach.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Malgorzata Listopad 28, 2014 o 10:38

Witam. Jestem zatrudniona w firmie, ktora korzysta z agencji pracy tymczasowej. Umowe mam podpisana z agencja tymcz. od sierpnia 2014 do wrzesnia 2015. Wlasnie dowiedzialam sie ze jestem w 4-5 tyg ciazy. Wiem ze firma w ktorej wykonuje prace chce zmienic moja umowe po nowym roku- tj. wciagnac mnie na normalna umowe o prace. Jesli jednak by sie tak nie stalo, po tum jsk poinformuje ich o ciazy to co sie moze stac ze strony agencji pracy oraz pracodawcy u ktorego wyk prace? Dziecko urodzi sie przed zakonczeniem umowy. Czy cos moze mi przyslugiwac?
Dziekuje i pozdrawiam

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 29, 2014 o 19:42

Witam,
jeśli od stycznia nie dostanie Pani umowy o pracę, będzie Pani nadal zatrudniona na umowę o pracę tymczasową. W okresie ciąży agencja nie może z Panią rozwiązać umowy, chroni Panią art. 177 par.1 Kodeksu pracy. Przysługuje Pani urlop macierzyński na normalnych zasadach.
pozdr.
Renata

Odpowiedz

marzena Listopad 29, 2014 o 17:30

Witam. Mam pytanie . Kończy mi się umowa o pracę 31.12.2014r. dowiedziałam się że jestem w ciąży 3 tydzień czy jakbym powiedziała pracodawcy o ciąży to nie miałby prawa mnie zwolnić??

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Listopad 29, 2014 o 19:32

Witam, umowa ulega automatycznemu przedłużeniu tylko gdyby miała Pani 31 grudnia 2014 r.skończony 3 miesiąc ciąży. Nie ma Pani obowiązku teraz informować o ciąży.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

magda Listopad 29, 2014 o 22:08

Witam mam pytanie , jestem zatrudniana w firmie od czerwca miała na poczatku umowe na 3 misiaće probna oczywiscie umowa o prace ,W sierpniu dostała umowe na 3 lata ( umowa o prace ) obecniej jestem w ciazy w 5 tygodniu i moje pytanie czy mowic o tym juz teraz mojemu pracodawcy czy poczekac 3 miesiac ,.
głównie chodzi mi o to czy jesli mam umwoe na 3 lata czy bede mogła kożystać ze wszystki przywilejów , jak urlop macierzyński i urlop wychowawczy ?
czy jesli powiem teraz pracowdawcy ze jestem w ciazy czy moze mnie zwolnic ? czy czekac do 3 miesiaca

Odpowiedz

Hania Grudzień 1, 2014 o 06:23

Witam,
Moja sytuacja wygląda następująco. Jestem zatrudniona w firmie która jest w upadłości likwidacyjnej. Zatrudnienie nastąpiło 25 września i trwa do 14 grudnia. Proszę o inf. Co w przypadku jeśli w dniu zakończenia umowy będę przed 3 miesiącem ciąży. Czy pracodawca może mi umowy nie przedłużyć ? Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Martwię się że zostanę bez niczego. Proszę o inf.czy w takim przypadku pozostając na L4 będę miała płacone wynagrodzenie ? Czy przejmie mnie zus do dnia porodu ? Pozdrawiam Hania

Odpowiedz

Kinga Grudzień 1, 2014 o 10:11

Witam,
mam pytanie dotyczące tego w jaki sposób wyliczana jest średnia wynagrodzenia przysłująca w okresie zw oraz na macierzyńskim w konkretnym przypadku: zostałam zatrudniona 10 listopada na czas nieokreślony, tydz temu dowiedziałam sie, że jestem w 7tyg ciąży. Od lutego planuję iść na zw z różnych powodów związanych z bezpiecznym przebiegiem ciąży. W grudniu mam wizytę w godzinach pracy i muszę wziąć 1 dzień zw, czy wpłynie to jakoś na te wyliczenia.Bowiem wyczytałam(niestety w mało wiarygodnym źródle), że bierze się pod uwagę 3 pełne miesiące kalendarzowe i w sytuacji gdy ma się chociaż 1 dzien L4 to taki miesiąc nie jest brany pod uwagę. Będę wdzięczna za poradę, bo nie wiem jak to do końca jest.
Pozdrawiam K.

Odpowiedz

Katarzyna 23 Grudzień 2, 2014 o 18:16

Witam mam pytanie jestem w 13 tyg ciąży miałam umowę o prace na czas określony od 22 września do 30 listopada zaświadczenie o ciąży dostarczyłam w 12 ciąży 26 listopada po pobycie w szpitalu i dostarczyłam zwolnienienie do 14 grudnia narazie szef stwierdził ze nie musi mi przedłużyć umowy ponieważ wobec niego 3 miesiąc to 14 tydzień i ze względu nie ma obowiązku przedłużać mi umowy

Odpowiedz

Katarzyna 23 Grudzień 2, 2014 o 18:23

Czy ma obowiązek mi przedłużyć mi umowę jakie argumenty mu przedstawić myślę że coś kręci ze swoja księgową i myśli ze może mi każdy kit wcisnąć

Odpowiedz

Anna Grudzień 2, 2014 o 19:39

Jezeli jestem w 7 tygodniu ciazy i mam umowe zlecenie a od 01.12.2014 mam umowe o prace do 31.06.15. To czy po 12 tygodniu jak pojde na zwolnienie bedzie mi sie liczylo wszystko. PS nie informowalam pracodawcy o ciazy bo wiedzialam ze dostane umowe o prace.

Odpowiedz

Aga Grudzień 5, 2014 o 22:27

Mam pytanie, dostałam pracę na okres od 1 do 31 grudnia 2014 r. na okres próbny. Jestem w ciąży właśnie wchodzę w 3 trymestr. Boję się, że okres umowy pozbawia mnie wszelkich praw kobiety w ciąży…czy moje obawy są rzeczywiste?

Odpowiedz

Ulla Grudzień 6, 2014 o 22:09

Witam
Obecnie jestem zatrudniona na umowie o pracę na czas określony do dnia 31.12.14. Wczoraj podpisalam kolejna umowę z pracodawcą na czas nieokreślony (data podpisania umowy na formularzu to 22.12.2014)- rozpoczęcie pracy na nowej umowie u tego samego pracodawcy to 1.01.1015. Jestem obecnie w 6 tygodniu ciąży. Kiedy mogłabym ewentualnie iść na L4, tak aby warunki dla mnie były jak najkorzystniejsze?
Dziękuję i pozdrawiam.

Odpowiedz

Ilona Grudzień 7, 2014 o 21:26

Witam. Mam pytanie. Mam umowę do końca czerwca. Czy jakbym zaszła w ciąże dajmy na to w czerwcu to czy pracodawca bedzie mi musiał płacić kolejnych 9 miesiecy?

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Grudzień 8, 2014 o 09:47

Witam,
zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy umowa na czas określony ulega przedłużeniu do dnia porodu, pod warunkiem, że uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Czyli jeśli ma Pani umowę na czas określony do końca czerwca 2015 r., to musi mieć Pani ukończony 12 tydzień ciąży w momencie rozwiązania umowy, żeby umowa uległa przedłużeniu.
pozdrawiam
Renata

Odpowiedz

Hania Grudzień 8, 2014 o 12:20

Witam,
ostatnio pisalam post jestem nadal bez odpowiedzi… Jedynie co w mojej sytuacji się zmieniło to fakt ze jednak w dniu zakończenia umowy bede w 12 tygodniu ciąży.
Z informacji juz wiem że pracodwca nie chce przedłużyć mi umowy bo jak stwierdził „nie stać firmy na utrzymywanie pracownika”

co w takim przypadku ?
– poniżej moja pierwsza wiadomość z informacjami:
Witam,
Moja sytuacja wygląda następująco. Jestem zatrudniona w firmie która jest w upadłości likwidacyjnej. Zatrudnienie nastąpiło 25 września i trwa do 14 grudnia. Proszę o inf. Co w przypadku jeśli w dniu zakończenia umowy będę przed 3 miesiącem ciąży. Czy pracodawca może mi umowy nie przedłużyć ? Obecnie jestem na zwolnieniu lekarskim. Martwię się że zostanę bez niczego. Proszę o inf.czy w takim przypadku pozostając na L4 będę miała płacone wynagrodzenie ? Czy przejmie mnie zus do dnia porodu ? Pozdrawiam Hania

Odpowiedz

Alina Grudzień 9, 2014 o 13:50

Witam,
Pracuję na umowie o pracę na czas określony do września 2017 r. Dwa tygodnie temu dowiedziałam się, że jestem w ciąży (obecnie w 7 tygodniu), ale ginekolog odradził mi na razie informowanie o tym pracodawcy, ponieważ nie ukończyłam 12 tygodnia ciąży i pracodawca mógłby mnie zwolnić. Czy ma rację?
Pozdrawiam
Alina

Odpowiedz

Kobieta Pracująca Grudzień 11, 2014 o 21:37

witam,
nie ma racji
pozdrawiam
Renata Staszczyk-Szafrańska

Odpowiedz

Ilona Grudzień 12, 2014 o 17:09

Witam. Mam pytanie. cZY JAK ktoś ma umowe na czas określony to gdy zajdzie w ciąże to przysługuje jej urlop macierzyński i wychowawczy? czy takie urlopy sa tylko w umowach na czas nieokreślony?

Odpowiedz

Ilona Grudzień 9, 2014 o 23:06

Witam. Mam pytanie. cZY JAK ktoś ma umowe na czas określony to gdy zajdzie w ciąże to przysługuje jej urlop macierzyński i wychowawczy? czy takie urlopy sa tylko w umowach na czas nieokreślony?

Odpowiedz

karolina Grudzień 12, 2014 o 21:18

WITAM
jestem pracodawcą, mam pracownika przyjetego na umowe na czas okreslony od 1 marca do konca sierpnia. od 1 wrzesnia ma nowa umowe na czas okreslony czyli do konca lutego 2015. dziewczyna byla w ciazy i nie poinformowala mnie o tym, dziecko urodzila 25 listopada i poszlana urlop macierzynski. w zwiazku z tym co teraz z jej umowa ktora teoretycznie powinna trwac do konca lutego. do kiedy muszę ja zatrudniac???

Odpowiedz

Ola Grudzień 13, 2014 o 12:01

Witam

Jestem zatrudniona od 17 września tego roku na umowę na czas określony do końca czerwca 2015. Planuję z narzeczonym po nowym roku starać się o dziecko. Jak to się wszystko potoczy jeśli np w styczniu lub lutym okażę się że zaszłam w ciąże i będą to pierwsze dni. Rozumiem że automatycznie pracodawca przedłuża mi umowę do dnia porodu a co z zasiłkiem i urlopem macierzyńskim?

Odpowiedz

Aga Grudzień 14, 2014 o 12:05

Witam,
Mam pewien problem, otóż do końca grudnia 2014 mam umowę o pracę na zastępstwo. Pracodawca zaproponował mi inne stanowisko pracy, jednak nie przyjęłam go i w związku z tym od stycznia jestem bezrobotna.
Dodam, że od dawna staramy się z mężem o dziecko. I teraz pytanie. Co jeżeli zajdę w ciążę w grudniu a dowiem się o tym w styczniu ?

Jakie mam prawa ?

Odpowiedz

Paulina Grudzień 15, 2014 o 16:42

Witam,
chciałam zapytać czy przysługuje mi jakiś zasiłek jeśli mam umowę do końca grudnia bierzącego roku a przewidywaną datę porodu mam na początek stycznia?

Odpowiedz

Monika Grudzień 15, 2014 o 19:54

Witam!
Chciałabym zapytać czy jeśli w dniu końca umowy o prace zawartej na czas określony tj. na dzień 28 luty 2015 przypada 84 dzień ciąży pracodawca z automatu przedłuży umowę?a co jeśli brakuje 1 dnia?

Odpowiedz

Marika Grudzień 15, 2014 o 22:37

Witam. Czy mam obowiązek informować przyszłego pracodawcę, że jestem w ciąży? Dodam, że to praca w banku na stanowisku doradcy. Obawiam się, że jeśli poinformuję, że jestem w ciąży to automatycznie odrzucą moją aplikacje, mimo ,że otrzymałam już informację po rozmowie kwalifikacyjnej, że chcą mnie zatrudnić. Zależy mi na tej pracy i nie wiem co mam zrobić… Czy powiedzieć o ciąży przed podpisaniem umowy?

Odpowiedz

Kamila Grudzień 23, 2014 o 12:22

Witam, mam pytanie dotyczące urlopu czy też zasiłku macierzyńskiego. Jestem obecnie zatrudniona na umowę na czas określony, tymczasową , umowa kończy się z dniem 30 czerwca 2014 podczas gdy termin porodu wyznaczony jest na początek sierpnia, wiem że pracodawca nie jest zoobowiązany do przedłużenia umowy , tym samym tracę możliwość skorzystania z zadiłku macierzyńskiego. Czy jeśli skorzystam z urlopu macierzyńskiego na 6 tyg przed planowanym rozwiązaniem i w tym czasie skończy się moja umowa jest jakakolwiek szansa, że ZUS przejmie zoobowiązanie i zasiłek zostanie wypłacony ? Jestem przerażona wizją pozostania bez środków do życia ,
Pozdrawiam

Odpowiedz

Justyna Grudzień 25, 2014 o 10:19

Witam
Od 1 lutego zacznę nowa pracę. Oczywiście okres próbne trwać będzie 3miesiace a po tym okresie umowa o prace na 3 lata. Czy jezeli zaszłabym w ciążę juz podczas tej drugiej umowy to przysługiwać mi będzie również roczny urlop macierzyński? I czy normalnie po urlopie moge wrócić do pracy?
Pozdrawiam

Odpowiedz

karina Grudzień 30, 2014 o 16:42

Witam. Obecnie jestem w 6 miesiącu ciąży. W styczniu pracodawca zamyka działalność. Z dniem 31.11.2014 podpisałam rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ponieważ dostałam informację, że zakład pracy ulega likwidacji. Pracodawca zapewnił, że zostanie mi przyznany przez ZUS tak jak do tej pory zasiłek z tytułu ciąży oraz zasiłek macierzyński. Na świadectwie pracy, które otrzymałam z dniem podpisania rozwiązania umowy nie było informacji o wypowiedzeniu za porozumieniem ale o ustaniu stosunku pracy ze względu na rozwiązanie umowy z upływem czasu na który była zawarta. Dodam, że miałam umowę na czas nieokreślony. Bardzo proszę o informacje czy rzeczywiście w dalszym ciągu będe otrzymywała świadczenia z ZUS czy przysługuje mi macierzyński? Dostałam informacje, że podpisując w okresie L4 w ciąży rozwiązanie umowy o prace za porozumieniem stron sama siebie pozbawiłam zasiłku. Nie wiem co robić.

Odpowiedz

Zosia Styczeń 2, 2015 o 08:52

Witam, z tego co wiem przysługuje mi prawo do przedłużenia umowy do dnia porodu.Widzę w artykule, że jest wzmianka na teat tego, iż nie potrzebne są żadne dokumenty typu nowa umowa, jednak moje pytanie dotyczy tego co dalej robi pracodawca po zakonczeniu umowy na czas określony????Przyklad:
-Umowa spisana od dnia 1.06.2014 do 31.12.2014,
(w grudniu występuje już 5 miesiac ciąży)
-1 stycznia 2015 co robi pracodawca?Musi wysłać pracwnikowi pismo dotyczące przedłużenia umowy, ale zgłasza to gdzieś jeszcze????zgłasza znow pracownika do Zus od 1 stycznia?

Odpowiedz

Asia Styczeń 2, 2015 o 12:25

Witam mam pytanie dostałam umowe na okres próbny 1 miesiąc w połowie trwania umowy dowiedziałam sie ze jestem w ciązy i ciąża jest zagrożona dostałam zaświadczenie od lekarza i odrazu l-4 czy dostarczając je firmie pracodawca bedzie musiał przedłużyc mi umowe do dnia porodu (jeśli całą ciążę bede na l-4 ? czy jesli tak to czy po urodzeniu dziecka bedzie należał mi się macierzyński 1 rok ? bardzo prosze o odpowiedz nie wiem co zrobic 🙁

Odpowiedz

Katarzynal Styczeń 4, 2015 o 17:20

Witam , dużo czytałam na ten temat lecz w dalszym ciągu się gubię :/

Bardzo prosze o pomoc, razem z mężem będziemy starać się o dziecko. Wszytsko byłoby proste i klarowne lecz chodzi tu o wszelkie świadczenia, urlop macierzyński itp.. Od pazdziernika jestem zatrudniona przez agencje pracy która przedłuża mi umowę co miesiąc, czyli teraz dostanę trzecią umowę na styczeń i w lutym juz na pół roku a pózniej w lipcu znów na pół roku. Jak to wygląda faktycznie i fizycznie?

W lutum podpiszę umowe na 6 mc, zaszłabym w ciąże w marcu lub kwietniu, agencja przedłużyłaby mi umowę na następne pół roku, nie wiedzac o ciąży , wiec miałabym kolejną umwę i mogłabym iśc na L4 i urodziłabym w grudniu , jeszcze podaczas twrania umowy. I czy wtedy przysługuje mi jakieś swiadczenie? Jak z urlopem macierzyńskim? I co to jest zasiłek macierzyński>? Jak to wygląda?
Prosze o odpowiedz

Kasia

Odpowiedz

Karolina Styczeń 6, 2015 o 09:40

Witam,
Prosiłabym o pomoc. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony do czerwca 2016r. Pracuję od lipca 2014r. Obecnie jestem w 4tyg. Ciąży. Firma, w której pracuje zatrudnia tylko dwie osoby. Okazuje się, ze szefowa bardzo źle „stoi” finansowo i nie oplaciła nawet składek za pracowników do ZUS, co w takim wypadku, czy będę w ogóle miała możliwość pójścia na zwolnienie lekarskie? (wynagrodzenia w tym miesiącu tez nie otrzymam ze względu na brak pieniędzy szefa)

Odpowiedz

malwina Styczeń 7, 2015 o 22:04

Witam:):)Moje pytanie jest nastepujace.Otóz byłam zatrudniona w Agencji Pracy Tymczasowej w tym czasie zaszłam w ciaze a moja umowa konczyła sie 31 .08.2014 (przed jej koncem poszłam na zwolnienie)a termin porodu przypada na 08.03.2015.Umowa nie została przedłuzona zasiłek wypłaca mi Zus ale niewiem jak z moim ubezpieczeniem poniewaz w systemie Ewus wyswietla sie ze jestem nieubezpieczona ale kobiecie w ciazy przysługuje do dnia porodu darmowa opieka zdrowotna ale z tego co zauwazyłam to od stycznia 2015 r NFZ moze wystawic mi razchunek za korzystanie z usług medycznych.Czy mam sie zarejstrowac w PUP (miałam taki zamiar po porodzie poniewaz mam prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych)czy mąz ma mnie ubezpieczyc u siebie?

Odpowiedz

Hania Styczeń 12, 2015 o 13:50

Witam , planuję zajść w ciążę ale nie wiem jak potoczy się moja dalsza praca tzn . jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas okre slony do 20 stycznia 2016 r. Jest to moja druga umowa na czas określony na 2 lata, 1 sza tez była na2 lata ana początku byłam na okresie próbnym 3 miesiące. A czy jak zajdę w ciążę i urodzę dziecko 1 miesiąc przed końcem umowy czy umowa zostanie mi przedłużona na jakiś czas gdy będę na macierzyńskim czy z dniem 20 stycznia 2016 r zakończy się i pracodawca niemusi jej przedłużać .

Odpowiedz

Hania Styczeń 12, 2015 o 13:52

Witam , planuję zajść w ciążę ale nie wiem jak potoczy się moja dalsza praca tzn . jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas okre slony do 20 stycznia 2016 r. Jest to moja druga umowa na czas określony na 2 lata, 1 sza tez była na2 lata ana początku byłam na okresie próbnym 3 miesiące. A czy jak zajdę w ciążę i urodzę dziecko 1 miesiąc przed końcem umowy czy umowa zostanie mi przedłużona na jakiś czas gdy będę na macierzyńskim czy z dniem 20 stycznia 2016 r zakończy się i pracodawca nie musi jej przedłużać .

Odpowiedz

Hania Styczeń 12, 2015 o 13:53

Witam , planuję zajść w ciążę ale nie wiem jak potoczy się moja dalsza praca tzn . jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas okreslony do 20 stycznia 2016 r. Jest to moja druga umowa na czas określony na 2 lata, 1 sza tez była na2 lata ana początku byłam na okresie próbnym 3 miesiące. A czy jak zajdę w ciążę i urodzę dziecko 1 miesiąc przed końcem umowy czy umowa zostanie mi przedłużona na jakiś czas gdy będę na macierzyńskim czy z dniem 20 stycznia 2016 r zakończy się i pracodawca nie musi jej przedłużać .

Odpowiedz

joanna Styczeń 13, 2015 o 21:04

Witam niewiem co myslec jestes w ciazy w 10 tygodniu lekarz wystawil mi chorobowe zawiozlam do pracy poinformowalam o ciazy ale pracodawca chce zaswiadczenie czy takie zaswiadczenie moge teraz dac czy poczekac do 12 tygodnia ciazy umowe o prace mam na okres 3 miesiecy czyli od 1 grudnia do 28 lutego wiec 30 stycznia bede juz w 12 tygodniu ciazy ….prosze o odpowiedz bardzo sie denerwuje chorobowe mam do 9 lutego moze wtedy donies zaswiadczenie??? wedlug mnie bede w 3 miesiacu i bede miala jeszcze umowe wiec mysle ze powinien mi przedluzyc ale nieweim czy teraz dac to zaswiadczenie czy pozniej ?? prosze o rade slicznie dziekuje

Odpowiedz

Paula Styczeń 14, 2015 o 06:42

witam
Proszę o poradę , Jestem w 10 tygodniu ciąży , 01/12/2014 dostałam intratny awans w pracy . Ponieważ chcę być fair w stosunku do pracodawcy poinformowałam go o ciąży 07/01/2015 ( źle ją znoszę więc chcę odejść na zwolnienie ) w związku z tym, że nie ma pokrycia dla mojego stanowiska kierownik miał pomyśleć na temat zastępstwa na czas mojej nieobecności . W dniu wczorajszym usłyszałam jak to ” zastępstwo ” ma wyglądać . Cytuję „…nie można dać Twojemu następcy umowy o zastępstwo, ani angażu P.O( pełniący obowiązki) zostanie utworzone dodatkowe stanowisko pracy takie samo jak Twoje , Ty niestety po dłuższej absencji zostaniesz z niego zdjęta a jak wrócisz to będziemy myśleć…” . Czy wg prawa w czasie ciąży pracodawca może zmienić mi angaż? Mam umowę o pracę na czas nieokreślony , awans , który dostałam był bez okresu próbnego . Dodam że pracuję w korporacji .
pozdrawiam Paula

Odpowiedz

iwona Styczeń 14, 2015 o 09:21

Witam mam problem chodzi o to ze mam umowę do 15 lipca 2015 będę wtedy w 5 miesiącu i chciałabym się dowiedzieć czy będzie mi przysługiwał macierzyński rok.pozdrowiam

Odpowiedz

iwona Styczeń 14, 2015 o 09:23

Bardzo proszę o odpowiedź ci mam zrobić żeby mieć rok macierzyńskiego

Odpowiedz

Dorota Styczeń 20, 2015 o 18:47

Witam.
Moja sytuacja wygląda następująco. Umowa z pracodawcą skończyła się z dniem 31.12.2014. było to w 25 tyg ciąży, wiec automatycznie umowa przedłużyła się do dnia porodu, czyli do kwietnia. Zastanawia mnie tylko jedno. Czy wniosek o przyznanie 52 tyg urlopu macierzyńskiego mam złożyć u pracodawcy, czy w ZUS? Bo oczywiście 52 tygodnie płatnego macierzyńskiego będą mi się należeć? Tak poinformował mnie pracodawca, dlatego nie przedłużał mi umowy żeby nie blokować sobie niepotrzebnie posady. Bardzo proszę o informację.

Odpowiedz

Marzena Styczeń 22, 2015 o 19:39

Witam,
proszę Was o pomoc i odpowiedź. Dręczy mnie od ładnych już dni jeden temat. Jestem w 28 tygodniu ciąży i już od trzech miesięcy pobieram zasiłek z ZUS-u. Do 31.12.2014 r. miałam umowę, pracodawca mówi, że jeszcze nie ma przygotowanej nowej, więc moje pytanie jest takie czy ja mam jakiekolwiek prawo od 01. stycznia 2015, czy będę miała teraz wypłacony zasiłek z ZUS-u za ostatnie L4 czy dopiero wtedy kiedy podpiszę nową umowę ? z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam

Odpowiedz

Magda Styczeń 23, 2015 o 14:03

Witam, jestem w 24 tygodniu ciąży a od 10 tygodnia jestem na L4. termin mam na 16 maj a umowę o pracę do końca czerwca. Pracuję w prywatnym punkcie przedszkolnym tyle że w grupie żłobkowej… Szczerze to bardzo bym chciała tam wrócić ale z tego co wiem to szefowa nie ma obowiązku przedłużyć umowy na macierzyńskim a dodam że to by była moja trzecia umowa i na czas nie określony więc tym bardziej mi zależy. I jak to jest z tymi urlopami macierzyńskimi z tego co czytałam należy mi się tylko 18-20 tygodni (przy urodzeniu jednego dziecka i przy pierwszym porodzie 18-20 tygodni urlopu macierzyńskiego) a koleżanka coś wspominała o rocznym macierzyńskim….

Z góry dziękuję za odpowiedź
Pozdrawiam, Magda

Odpowiedz

Magda Styczeń 28, 2015 o 12:50

Wita. Jestem w ciąży w 5 tygodniu dowiedziałam się w zeszłym tygodniu, umowę o pracę na czas określony mam do końca lutego 2015. Czy powinnam teraz zgłosić fakt, że jestem w ciąży pracodawcy? w tej firmie pracuję już od 13 października 2013 r.

Odpowiedz

Anna Styczeń 28, 2015 o 12:56

Witam Serdecznie,
Chciałabym zapytać o nurtującą mnie kwestie, jestem w ciąży rodzę w kwietniu, a umowa o pracę kończy mi się w maju (miała ją tylko na rok) idąc na urlop macierzyński, mając jeszcze na miesiąc umowę czy ona przedłuży mi się na okres urlopu macierzyńskiego? czy już nie? i czy w takim wypadku będzie mi przysługiwał płatny urlop przez cały rok?
Drugie pytanie od mojej siostry:
Czy kobieta w ogóle ma obowiązek po informować pracodawce, że jest w ciąży? i w którym tygodniu ciąży najlepiej to zrobić?
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedz.
Ania i Ala

Odpowiedz

Aga Luty 1, 2015 o 22:43

pierwsze pytanie- nawet jak umowa sie skonczy w maju a Ty urodzisz w kwietniu to idziesz na zasiłek macierzynski i masz płacone cały rok ,
drugie pytanie-moze poinformowac ale nie musi, a najlepiej poinformowac po 3 miesiącu ciązy jesli ma umowe na czas oznaczony, jesli pójdzie na zwolnienie lekarskie to i tak musi dostarczyc zwolnienie a wtedy to juz wiadomo ze jest w ciązy i nic nie musi mówic 😉

Odpowiedz

Aga Styczeń 28, 2015 o 21:35

umowa na zastępstwo została rozwiązana przed terminem porodu, zawarłam od następnego dnia po terminie rozwiazania umowy na zastepstwo nową umowę zlecenia która obowiązuje miesąc po terminie porodu, czy w takiej sytuacji dostanę zasiłek macierzyński z zus???

Odpowiedz

Katarzyna Styczeń 30, 2015 o 16:08

Witam, mam taką ciekawą sytuację.
Jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo i jestem w 4 miesiącu ciąży.
Pracodawca o mojej ciąży wie, osoba którą zastępuje miała wrócić na początku marca 2015 i wtedy miał zakończyć się mój kontrakt, czyli została bym bez prawa do zasiłku macierzyńskiego.
Dzisiaj okazało się, że osoba którą zastępuje zaszła w kolejną ciąże (jest w 8 tygodniu), nie wraca do pracy i ma zamiar do porodu przebywać na L4.
Czy mój kontrakt przedłuża się do dnia powrotu tej osoby z urlopu macierzyńskiego, czyli o kolejne około 1,5 roku?
Czy dobrze rozumiem, że dzięki tej sytuacji mogę mieć szansę na zasiłek macierzyński? Czy też pracodawca może rozwiązać ze mną umowę i zatrudnić na zastępstwo kogoś innego?
Będę wdzięczna za informację. Pozdrawiam.

Odpowiedz

Aga Luty 1, 2015 o 22:37

ale osoba którą zastępujesz jest w 8 tygodniu ciąży więc można z nią zerwać umowę bo nie jest w 3 miesiącu, jak z nią zerwą umowę to z Tobą automatycznie też, jeśli jej nie zwolnią to Ty będziesz dalej pracować

Odpowiedz

Katarzyna Luty 3, 2015 o 08:54

Hej Aga, dzieki za Twoją uwagę, ale osoba którą zastepuje jest na umowe na czas nieokreślony. Na takiej umowie nie można zwolnic kobiety w ciąży od pierwszego dnia trwania ciąży. Zresztą na umowie na czas określony również nie można zwolinic kobiety w ciąży, nie zależnie od tego w którym miesiącu jest. Po prostu w przypadku umowy na zastępstwo kończy się ona z dniem powrotu do pracy osoby zastepowannej lub w dniu określonym w umowie. 3 miesiące mają znaczenie jedynie do stwierdzenia czy umowa na czas określony (nie dotyczy umowy na zastepstwo) po jej zakończeniu zostanie przedłużona do dnia porodu czy też nie.

Odpowiedz

natalia Luty 1, 2015 o 14:39

Witam.
Moja sytuacja wygląda następująco, umowę mam do końca sierpnia 2015r. planuje zajśc w ciąże i wiem, że umowa zostanie mi przedłużona do momentu porodu, nie rozumiem jednak o co chodzi z tym 3 miesiącem?

Odpowiedz

Katarzyna Luty 1, 2015 o 22:00

Aby obowiązywała zasada przedłużenia umowy do momentu porodu, w dniu zakończenia umowy musisz by minimum w 3cim miesiącu ciąży. Jeśli pod koniec sierpnia 2015 bedziesz np. w 8mym tygodniu, pracodawca nie ma obowiązku przedlużenia umowy do dnia porodu.

Odpowiedz

Marta Luty 3, 2015 o 11:01

witam . moja sprawa wyglada tak mam umowe od 24 grudnia 2014 do 17 maja 2015 roku w grudniu dowiedzialam sie ze jestem w ciazy poczatek w styczniu zaniosłam zwolnienie lekarskie gdyż niestety nie bylo dla mnie takiej pracy poniewaz trzeba dzwigac i w 5 tygodniu ciazy zanioslam l4 obecnie jestem teraz w 9 tygodniu ciazy i dalej bede miala zwolnienia lekarskie gdy skaczy mi sie umowa bedzie to moj gdzies 25 tydzien ciazy czy moja umowa zostanie przedluzona do porodu gdy dalam zwolnienie w 5 tyg…? i czy nalezy mi sie macierzynskie

Odpowiedz

Weronika Luty 3, 2015 o 12:20

Witam,
zastanawiam się jaki obowiązuje mnie termin dostarczenia informacji odnosnie ciąży do pracodawcy przed zakonczeniem umowy. Roczna umowa kończy mi się 20 lutego. Miałąm juz w zeszłym tygodniu podpisać obiecaną nową na 4 kolejne lata, ale pracodawca cały czas zwleka. Z informacją o ciąży chciałam poczekać do momentu podpisania nowej, dłuższej umowy, ale oczywiscie zaczynam sie stresować! A co jesli zmieni zdanie, itp….. Jest 3 luty, koniec starej umowy tak jak pisałam 20 lutego. Do kiedy zgodnie z prawem mogę poczekać?? Czy termin ten jest zgodny z terminem np 2 tygodni, który mam na umowie w przypadku wypowiedzenia, czy nie ma takiego terminu i dzien przed zakonczeniem umowy też mogę takową informację dostarczyć??? (na dzien dzisiejszy jestemw 15 tyg ciazy)

Dziękuję bardzo i pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Luty 3, 2015 o 17:05

Witam, jestem w ciazy i przebywam obecnie na l4. Dziś doszły mnie informacje ze moj pracodawca u ktorego została mi przedłużona umowa do dnia porodu najprawdopodobniej zamknie działalność która prowadzi. Co teraz mam zrobic czy należą mi sie jakieś świadczenia? Gdzie sie zgłosić? Bardzo proszę o pomoc !

Odpowiedz

Ania Luty 3, 2015 o 20:47

…umowa kończy mi się 30 czerwca 2015, planuję zajść w ciążę. Nie ukrywam,że najwcześniej chciałabym po połowie kwietnia,ale wtedy chyba umowa mi się nie przedłuży automatycznie…???

Odpowiedz

Ania Luty 3, 2015 o 20:50

3 miesiące ciąży to 91-92 dni czy 84?

Odpowiedz

Ania Luty 3, 2015 o 21:21

czy bedąc w 9 tygodniu ciąży, czyli trzeci miesiąc w momencie wygaśnięcia umowy przedłuża ona mi się, czy to musi być pełne 12 tygodni….?

Proszę o odpowiedź;)

Odpowiedz

ewa Luty 3, 2015 o 21:43

9 tydzień to 2 miesiąc i tydzień… A trzeba być w 12 tygodniu przed zakończeniem umowy

Odpowiedz

Ania Luty 4, 2015 o 22:06

dzięki bardzo za odp;)

Odpowiedz

Marta Luty 5, 2015 o 10:36

witam . moja sprawa wyglada tak mam umowe od 24 grudnia 2014 do 17 maja 2015 roku w grudniu dowiedzialam sie ze jestem w ciazy poczatek w styczniu zaniosłam zwolnienie lekarskie gdyż niestety nie bylo dla mnie takiej pracy poniewaz trzeba dzwigac i w 5 tygodniu ciazy zanioslam l4 obecnie jestem teraz w 9 tygodniu ciazy i dalej bede miala zwolnienia lekarskie gdy skaczy mi sie umowa bedzie to moj gdzies 25 tydzien ciazy czy moja umowa zostanie przedluzona do porodu gdy dalam zwolnienie w 5 tyg…? i czy nalezy mi sie macierzynskie

Odpowiedz

Karolina Luty 7, 2015 o 09:17

Witam,

mam pewien problem, pracuję na stanowisku recepcjonistki w pensjonacie 15 dni w miesiącu w godzinach 16-8, czyli 240h w dodatku mam tylko i wyłącznie nocki. umowę o pracę mam podpisaną na czas nieokreślony na pół etatu, wczoraj dowiedziałam się z testu że jestem w ciąży, w środę mam wizytę u lekarza. moje pytanie czy w takiej sytuacji muszę od razu powiadomić pracodawcę o ciąży? czy póki co mogę pracować w nocy? dodam że praca nie jest ciężka a w nocy mogę spać choć jestem do dyspozycji gości na każde zawołanie. dodatkowo niedługo będę miała badania okresowe do pracy (podstawowe badania krwi i moczu) czy z nich szef może się dowiedzieć, że jestem w ciąży?
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pozdrawiam,
Karolina

Odpowiedz

asia Luty 9, 2015 o 19:26

Witam. Ją pracowałam w firmie 4 lata i w grudniu skończyła mi się umowa i okazało się że dostałam teraz do dnia porodu. Czy to zgodne jeśli to była już piąta umowa?

Odpowiedz

dajan Luty 18, 2015 o 06:37

Witam.Od lipca 2014 do końca listopada 2014 pracowałam na umowę zlecenie.Następnie w dniu 11.02.2015 podpisałam umowę o pracę na okres próbny do dnia 30.04.2015.Niestety małym drukiem jest zapisane,ze zakład zatrudnia mnie na okres zastępstw podczas nieobecności personelu sklepu.Natomiast wczoraj dowiedziałam się,że jestem w pierwszym tygodniu ciąży.Moje pytanie brzmi,czy mogę a jeżeli mogę to w jaki sposób mogę być objęta ochroną?Bardzo proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Basia Marzec 1, 2015 o 22:15

Witam,
jestem w 4 tyg. ciąży. Mam umowę na czas określony, do marca 2017 roku. Najprawdopodobniej, z racji charakteru pracy, za kilka dni będę już na L4. Czy pracodawca może mi z tego powodu wręczyć wypowiedzenie, bo nie minął 12 tydzień ciąży?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

evela Marzec 2, 2015 o 13:56

Witam
chcialam się dowiedzieć jak wygląda u mnie prawo do zwolnienia l4 .Pracuję w zakładzie na umowę o pracę na pełen etat tylko ze umowa nie jest podpisywana przez pracodawce tylko przez agencje pracy . Jestem zatrudniona tam dokladnie od 1 grudnia 2014 ale umowy są przedłużane tylko na miesiąc tzn pierwsza umowa była 1.12.2014-21.12.2014 kolejna 7.01.2015-31 .01.2015 , 1.02.2015-28.02.2015 i dzis podpisalam umowe od 1.03 do 31.03.2015 oraz zaniosłam zwolnienie l4 kod b ktore jest wazne od 27.02. Chcialabym sie dowiedziec czy to zwolnienie moge ciągnąc już do konca ciąży czy tylko należy mi się do konca miesiąca i wtedy co dalej ? kolejną sprawą jest to czy należy mi się urlop macierzyński . Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Beata Marzec 3, 2015 o 18:30

Witam,
Jezeli pracuje na umowę o pracę tymczasową zawierana co miesiąć, jeżeli jestem w ciąży i umowa mi sie kończy z końcem marca 2015 roku to czy pracodawca ma obowiazek przedłuzyć mi tą umowę, Zwolnienie lekarskie mam na 31 dni pracujacych więc brakuje mi 2 dni zeby przejoł mnie zus. Czy na Takiej umowie mi sie oś nalezy. Prosze o pomoc.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Marlena Marzec 5, 2015 o 12:56

Witam,

Posiadam umowę na czas określony do końca kwietnia 2016 r – jest to umowa na pół etatu. W ciążę zaszłam 4 stycznia 2014 roku – w obecnej chwili zaczął mi się 11 tydzień ciąży. Od marca 2015 roku podpisałam aneks do umowy na 35 godzi tygodniowo czyli mam trochę ponad 3/4 etatu (pracodawca nie wie jeszcze o ciąży). Jeżeli pójdę na l4 od kwietnia jaki będzie przysługiwał mi zasiłek i co stanie się po wygaśnięciu umowy w kwietniu 2016 r?

Z góry dziękuję za odpowiedź,
Pozdrawiam

Odpowiedz

Monika Marzec 5, 2015 o 16:14

Witam,
jestem obecnie na rocznym urlopie rodzicielskim, który kończy się 3.08.2015. Umowa w pracy kończy mi się 31.05.2015. Jestem w 5 tygodniu ciąży, czy przysługuje mi prawo do urlopu macierzyńskiego związanego z drugą ciąża. Czy mogę być na zwolnieniu lekarskim do rozwiązania ciąży i będę dostawać wynagrodzenie? Praca po 12-13 h na stojąco, pracodawca nie ma możliwości zmiany mi stanowiska.
Podrawiam

Odpowiedz

Kasia Marzec 11, 2015 o 19:30

Witam,
Proszę o pomoc. Kończy mi się druga umowa o pracę u tego samego pracodawcy, w tym pierwsza była na zastępstwo a druga została zawarta zaraz po zakończeniu pierwszej bez ani jednego dnia przerwy. Obecnie jestem w ciąży. Czy pracodawca przy trzeciej umowie ma obowiązek przedłużyć umowę na czas nieokreślony? Czy w związku z ciążą tylko do dnia porodu? W momencie zakończenia umowy przekroczę 3 miesiąc ciąży. Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedz

Katarzyna Marzec 25, 2015 o 10:09

Witam.Mam pyatnie,otóż jestem w ciąży w 14 tygodniu termin porodu mam na 26 września natomiast do końca listopada mam umowę o pracę. Jeśli pracodawca nie przedłuży mi umowy o pracę czy mam prawo do jakigoś zasiłku? Jeśli tak to gdzie mam się udać aby taki zasiłek otrzymać?

Odpowiedz

Alina Marzec 26, 2015 o 22:20

Witam, w 2013 urodzilam synka. Do 31 listopada 2014 otrzymywalam zasilek macierzynski. Z tym, ze od 20 listopada 2014 rozpoczelam wspolprace na umowe o prace, na okres probny 3 miesiace. Po skonczeniu tamtej umowy, mam podpisana kolejna na 2 lata. 24 marca 2015 dowiedzialam sie o drugiej ciazy. Czy do urlopu wychowawczego wliczane sa 3 miesiace probne plus kolejne miesiace w z nastepnej umowy (tj. 6 miesiecy skladkowych)? Po urlopie macierzynskim chcialabym isc na urlop wychowawczy i nie wiem, czy mi sie nalezy. Pozdrawiam:)

Odpowiedz

Marta Kwiecień 9, 2015 o 14:15

Witam, od 01.04.2015 dostałam umowę o prace na czas określony do 31.01.2018r. W tej chwili jestem w 9 tygodniu ciąży i boję sie powiedzieć pracodawcy w obawie, że wypowie mi umowę. Czy prawdą jest, że pomimo umowy, pracodawca ma prawo ją wypowiedzieć do 13 tygodnia ciąży? Proszę o szubką odpowiedź, pozdrawiam

Odpowiedz

Hania Kwiecień 14, 2015 o 19:34

Witam,
Jestem w 6 miesiącu ciąży, termin porodu mam na sierpień. Mam drugą umowę o pracę na czas określony do 30.09.2015. Pierwsza umowa była również umową o pracę na czas określony a dokładnie na 3 miesiące. Moje pierwsze pytanie jest takie, czy związku z tym przysługuje mi zasiłek z tytułu urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego? Drugie, czy po upływie mojej obecnej umowy tj. 30.09.2015r pracodawca może ze mną bez żadnego problemu rozwiązać umowę i po której umowie o pracę z kolei pracodawca ma obowiązek zatrudnić na czas nieokreślony ?
Pozdrawiam.

Odpowiedz

Karolina Kwiecień 16, 2015 o 19:43

Witam jestem zatrudniona w firmie na umowe o prace na czas nieokreslony od 1.11.2014. Zaszłam w ciaze i od połowy lutego jestem na zwolnieniu. Jaka mi przysluguje kwota zasiłku? Czy jezeli mam na umowie 3000 zł to ZUS mi to podzieli przez 12 miesiecy? Czy dostanę 3000 zł – około 30% wszystkich skladek? Dziekuje za odpowiedz.
Karola

Odpowiedz

KAROLINA Kwiecień 22, 2015 o 11:42

Witam, co w sytuacji kiedy termin porodu wypada na około 3 tygodnie przed zakończeniem umowy na czas określony na zastępstwo? Czy wówczas mam prawo do urlopu macierzyńskiego?

Odpowiedz

Laurencja Maj 3, 2015 o 09:17

Witam. Bardzo proszę o poradę. Tydzień temu podpisalam umowę na czas nieokreślony. Jestem w 4 tygodniu ciąży. Po jakim czasie mogę iść na L4 aby otrzymać pieniądze w czasie zwolnienia oraz prawo do pełnego urlopu macierzyńskiego i wychowawczego? ?

Odpowiedz

Izabela Maj 4, 2015 o 10:16

Witam, bardzo proszę o podpowiedź. 31,03,2015 roku skończyła mi się umowa o pracę na czas określony na 9 miesięcy, od 26.03.2015 do 30.04.2015 r. byłam na zwolnieniu. Teraz podejrzewam że jestem w ciąży. Czy po przerwaniu zwolnienia lekarskiego przepada mi możliwość pójścia na zwolnienie ciążowe?

Odpowiedz

klaudia Maj 6, 2015 o 07:33

Witam. Mam takie phtanie mam umowe o prace na okres 3miesiecy. Jestem w 12 tygpdniu ciazy. Jednak pravodawca nie wie jeszcze o ciazY. Sama nie dawno sie dowiedzialam. Moje pytanie czy jest jakos czas aby poinformowac pracodawce o tym ze jestem w ciazy?

Odpowiedz

Aniela Maj 8, 2015 o 16:14

Witam.Mam takie pytanie.Jestem w 28 tyg ciąży i jestem na L4,umowę o pracę mam do 30 czerwca 2015r a termin porodu 25 lipiec.Czy pracodawca rozwiąże ze mną umowę czy przedłuży mi ją do dnia porodu??Bardzo proszę o podopowiedź.Pozdrawiam

Odpowiedz

renata Maj 8, 2015 o 19:11

Witam.Mialam umowe o prace tymczasowa przez agencje prace wazna do 31.12.2014 przed wygasnieciem umowy dostarczylam zaswiadczenie ze jestem w ciazy powyzej 12 tyg.Urodzilam w kwietniu.Czy nalezy sie zasilek macierzynski

Odpowiedz

anna Maj 9, 2015 o 12:09

Jestem nauczycielem zatrudnionym na umowę na czas nieokreślony, jednocześnie pracuję jako wychowawca w szkole w ramach umowy zawartej na 3 lata (w sierpniu minie pierwszy rok pracy). Zaszlam w ciążę (3 mies) o czym jeszcze nie poinformowałam żadnego pracodawcy.
Proszę o poradę prawną dotyczacą praw ciężarnej zatrudnionej na etacie u dwóch pracodawców, jakie świadczenia przysługują mi po porodzie i czy sa one od każdego pracodawcy ? Kiedy należy złożyć wniosek o urlop macierzyński, wychowawczy ?

Odpowiedz

Joanna Maj 11, 2015 o 20:42

Witam
Jestem obecnie na urlopie macierzynskim do konca listopada. Umowa w obecnej praca wygasa mi 31maja tego roku. Chcialam podiac prce u innego pracodawcyj juz od wrzesnia.wrzesnia.Slyszalam ze jesli podejme prace u innego pracodawcy, bedac nadal na urlopie macierzynskim to nadal bede dostawala pieniazki za urlop m. Jak i rowniez wynagrodzenie z tytulu pracy. Czy to prawda ?

Odpowiedz

Paula Maj 12, 2015 o 17:22

Witam… Mam takie pytanie.. Do listopada 2015roku mam umowę o pracę… Obecnie jestem na macierzyńskim synek urodził się w lutym.. Ale chciałabym się dowiedzieć czy jeżeli zaszła bym z ciążę przed końcem umowy to rozwiązali by ze mną umowę???czy mogłabym iść na zwolnienie??

Odpowiedz

hanna Maj 14, 2015 o 12:59

Witam
jestem w 18 tc!mam pytanie
czy zatrudniajac sie musze odrazu powiedziec lub pokazac zaswiadczenie ,ze jestem w ciazy czy dopiero jak otrzymam umowe? kolejna sprawa przez 3 miesiace otrzymywalam zasilek dla bezrobotnych teraz bedzie umowa o prace,wiec jak wyliczyc kwote macierzynskiego? czy ten zasilek mi pomniejszy macierzynski czy bedzie sie liczyla kwota tylko z umowy o prace?
pozdrawiam

Odpowiedz

Paula Maj 27, 2015 o 06:49

Witam.
Jestem na umowie na czas określony do 23.11.2015, termin porodu jest w lutym 2016. Czy jest szansa na otrzymanie normalnej umowy o pracę czy pracodawcy korzystają tylko z przedłużenia do dnia porodu?

Odpowiedz

Ana Czerwiec 4, 2015 o 09:12

Witam. Bylam zatrudniona w firmie na czas nieokreślony i zaszlam w ciaze, poszlam na zasilek macierzyński i w grudniu sie okazalo, ze firma oglosila upadlosc, dostałam wypowiedzenie i w tym samym czasie okazalo sie, ze znowu jestem w ciąży. Ciąży początek 12 grudnia 2014. Czy mam możliwość przedluzenia zasilku na drugie dziecko, bo na pierwsze konczy mi się w tym miesiącu.

Odpowiedz

agnieszka Czerwiec 8, 2015 o 14:40

Witam,

zostałam zwolniona dyscyplinarnie będąc w ciąży, jestem na L4 które dostarczam do ZUSu. Będzie ono wypłacane jako średnia mojej płacy z ostatniego roku.
Czy jak zarejestruję się w PUP aby być ubezpieczoną to kwota za L4 do wypłaty zostanie zmniejszona?

Odpowiedz

Marlena Czerwiec 9, 2015 o 15:31

Witam.30.06 2015 roku kończy mi się umowa na czas określony (1 rok).Wszystko wskazuję na to że jestem w ciąży ,za kilka dni wybieram się do lekarza.Czy w takim wypadku będę mogła korzystać z chorobowego. Ciąża pewnie będzie zagrożona ,gdyż już 2 razy miałam poronienie,ostatnie pół roku temu.

Odpowiedz

sikoreczka Czerwiec 10, 2015 o 11:11

Witam, mam umowę na czas nieokreślony,jestem w 6tyg ciąży czy mogę iść od razu na zwolnienie ponieważ złe się czuje i mam pracę fizyczną.Czy muszę czekać do trzeciego miesiąca ciazy?pozdrawiam.

Odpowiedz

Ela Czerwiec 10, 2015 o 20:10

Witam, ponieważ w poprzednich postach nie dostrzegłam odpowiedzi dotyczącej umowy na zastępstwo, ponawiam prośbę o udzielenie informacji na ten temat.

Jestem zatrudniona na umowę zastępstwo (zastępuję pracownicę, która jest w ciąży, która ma termin porodu na początek lipca 2015 r. oraz roczny urlop macierzyński). Jestem w 4 tygodniu ciąży, termin porodu około lutego 2016 r. Czy w związku z powyższym pracodawca może rozwiązać ze mną umowę w momencie kiedy dowie się że jestem w ciąży? Dodam, że zamierzam być fair w stosunku do pracodawcy i zamierzam go poinformować o mojej ciąży, aczkolwiek chciałabym najpierw wiedzieć czy moja „uczciwość” wobec pracodawcy nie spowoduje dla mnie negatywnych skutków? Ponadto co w tym przypadku z zasiłkiem macierzyńskim?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Jest Pani nieoceniona.

Odpowiedz

Ela Czerwiec 10, 2015 o 20:12

Witam, ponieważ w poprzednich postach nie dostrzegłam odpowiedzi dotyczącej umowy na zastępstwo, ponawiam prośbę o udzielenie informacji na ten temat.

Jestem zatrudniona na umowę zastępstwo (zastępuję pracownicę, która jest w ciąży, która ma termin porodu na początek lipca 2015 r. oraz roczny urlop macierzyński). Jestem w 4 tygodniu ciąży, termin porodu około lutego 2016 r. Czy w związku z powyższym pracodawca może rozwiązać ze mną umowę w momencie kiedy dowie się że jestem w ciąży? Dodam, że zamierzam być fair w stosunku do pracodawcy i zamierzam go poinformować o mojej ciąży, aczkolwiek chciałabym najpierw wiedzieć czy moja „uczciwość” wobec pracodawcy nie spowoduje dla mnie negatywnych skutków? Ponadto co w tym przypadku z zasiłkiem macierzyńskim?

Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Jest Pani nieoceniona.

Odpowiedz

Katarzyna Czerwiec 11, 2015 o 10:41

Witam,chciałam się dowiedzieć jak wygląda prawnie moja sytuacja.Otóż jestem w 10 tygodniu ciąży,26maja dostałam umowę o pracę na okres próbny 3 miesiące.Moja praca do lekkich nie należy i chciałabym iść już na L4.Czy mój pracodawca może mnie zwolnić skoro nie przepracowałam jeszcze 30 dni?

Odpowiedz

Bliźniaki Czerwiec 15, 2015 o 17:51

Witam serdecznie.
Bardzo proszę o poradę.
W dniu dzisiejszym tj. 15.06.15 podpisałam umowę o pracę na okres próbny do 31.08.15. W dniu dzisiejszym także dowiedziałam się, że jestem w 19tyg. ciąży bliźniaczej i powinnam leżeć przez najbliższe 4tyg.
Czy mogę iść na L4 ? Czy należć mi się pieniądze z tej umowy ?
Od stycznia 2014r. do 30.06.15r. mam umowę zlecenie na kwotę 210 PLN brutto i pracodawca opłaca mi składkę, ponieważ byłam ubezpieczona tylko.

Odpowiedz

sylwia Czerwiec 19, 2015 o 21:11

Witam mam umowę na czas nieokreślony a moja kierowniczka straszy mnie że jeśli zajdę w ciąże to mam siedzieć cicho przez 3 miesiące bo w tym okresie nie jestem chroniona i ma prawo mnie zwolnić.

Odpowiedz

Marta Czerwiec 29, 2015 o 13:08

Witam,
Tydzień temu okazało się ze jestem w ciąży, w tym samym dniu miałam przedłużenie umowy. Wcześniej byłam zatrudniona na okres próbny 3 miesięcy, teraz dostałam na czas określony jednego roku. Ze względu na mój stan zdrowia lekarz chce mnie wysłać na zwolnienie. Kolejna wizyta jest za tydzień, to będzie dopiero dwa tygodnie po przedłużeniu umowy, czy w związku z tym mogę iść na zwolnienie i będę dostawać chorobowe do dnia porodu, czy po przedłużeniu umowy trzeba mieć przepracowany cały miesiąc kalendarzowy czy już teraz po wizycie u lekarza mogę przedstawić zwolnienie lekarskie i zaświadczenie o ciąży.? Czy teraz pracodawca może mnie zwolnić czy jestem chroniona do dnia porodu.? Doda, ze to dopiero 8 tydzień ciąży, zwolnienie przypadałoby od 10 tygodnia

Z góry dziękuje za odpowiedz

Odpowiedz

iwona Lipiec 7, 2015 o 13:15

witam, mam umowę o pracę do marca 2016 r. ale w grudniu 2015 urodzę dziecko czy będzie mi przysługiwać urlop macierzyński pełno płatny.

Odpowiedz

Monika Lipiec 7, 2015 o 14:47

Witam, mam umowę o pracę na czas określony do 15.09.2015 r. Umowa byla podpisana na 1,5 roku.Jest to tym samym moja druga już umowa z tym pracodawca. Wczoraj dowiedziałam się że jestem w ciąży w 7 tyg. Czy pracodawca moze mi nie przedluzyc umowy jak pójdę na zwolnienie. I czy 3 umowa nie powinna byc już na czas nieokreślony?

Odpowiedz

Małgosia Lipiec 15, 2015 o 12:11

Witam. Pracuję od marca 2015. Umowę mam do sierpnia 2016. Obecnie jestem w 5 tygodniu ciąży. Czy po porodzie będzie mi się należał zasiłek macierzyński. Rozumiem że wychowawczy nie.

Odpowiedz

Kasia Lipiec 19, 2015 o 09:49

Witam serdecznie, na dzień dzisiejszy jestem w 17 tygodniu ciąży, dnia 3.08.2015 kończy mi się umowa o pracę na 3 miesiące, w Pani artykule jest napisane że nie muszę podpisywać kolejnej umowy ani żadnych innych dokumentów, a pi jakim czasie wobec tego dostanę powiadomienie o przedłużeniu umowy? Dodam że od połowy umowy jestem na L4. Drugie pytanie, ze względu na rozwiązanie umowy z dniem porodu który wypada 23.12.2015,jeśli ciąża się przenosi to co wtedy? Czy nadal będę miała tą umowę przedłużoną o te np 2 tygodnie? Oraz chciała bym się zapytać, bo nie przysługuje mi urlop macierzyński, natomiast tylko zasiłek, wobec tego gdzie mam złożyć wniosek o dany zasiłek? Ile mam na to czasu? Czy składać go w pracy czy zusie, czy w trakcie trwania ciąży czy już po wyjściu ze szpitala z dzieckiem? Bardzo proszę o pilną odpowiedź bo nie wiem na czym stoję! ! Dziękuję.

Odpowiedz

Justyna Sierpień 3, 2015 o 19:09

Witam
Jestem w 8 miesiącu ciąży i do dnia 31.07.2015r pracowała na 1/2 etatu umowa na czas określony (1.06.2015 r jestem na zwolnieniu lekarskim). Dodam że jest to moja praca dodatkowa, na cały etat pracuje w innej firmie. Czy też należy mi się przedłużenie umowy do dnia porodu w tej firmie na 1/2 etatu? i dwa urlopy macierzyńskie z 2 firm. Dodam że tam gdzie umowa mi wygasła dnia 31.07.2015 nie dostałam jeszcze do podpisania kolejnej umowy i pieniędzy w dniu wypłaty.
Proszę o szybką odpowiedz

Odpowiedz

IZA Sierpień 5, 2015 o 13:44

Witam, mam pytanie jestem zatrudniona w 2 firmach w jednej od 1 sierpnia na czas okreslony porbny 3 miesiace a w drugiej na czas nieokreslony na caly etata okazało się ze jestem w ciązy, czy zaisłek dostane z 2 prac czy tylko z jeden ?? ponieważ w tej przepracuje tylko miesiac moze uda mi się trochę dłyuzej , proszę o odpowiedz.

Odpowiedz

Zosia Sierpień 5, 2015 o 21:01

Witam.
Jestem zatrudniona o umowe o prace na pełny etat na czas okreslony wynoszacy 2 lata. Własnie dowiedziałam sie ze jestem w ciaży. Dodam że jest to przedłużenie mojej umowy , które podpisałam 11.07.2015 r. Pierwsza umowa była podpisana na okres 3 miesiecy równiez na pełny etat z umowa o prace. Chciałabym sie dowiedzec po jakim czasie nowej umowy moge isć na zwolnienie lekarskie, poniewaz pracuje w godzinach nocnych a moj pracodawca nie jest skory do zmiany mojego grafiku na 8 godzinny tryb pracy. Lekarz chciał mi wystawicL4 ale sienie zgodziłam poniewaz boje sie ze w zwiazku z nowa umowa musze przepracowac jakis dłuzszy okres żeby dostac pozniej zasiłek macierzyński.

Odpowiedz

Anna Sierpień 5, 2015 o 22:49

a więc tak, dnia 30 lipca 2015 kończyła mi się umowa. Moja ciąża wg miesiączki w tym dniu miała równe 12 tygodni. Pracodawca poinformował mnie że umowa nie została przedłużona. co teraz? według usg małe ma już ponad 13 tygodni, pracodawca nie chce mi oddać pieniędzy które powinnam otrzymać za ten miesiąc póki nie odbiorę świadectwa pracy. umowę miałam na okres 3 miesięcy próbną.

Odpowiedz

Aneta Sierpień 6, 2015 o 08:06

Witam, pracowałam w tej samej firmie co teraz juz miesiąc temu i miałam umowę o prace na 3msc, zwolniłam sie z tego punktu i po nie całym miesiącu przeszłam na inny sklep, jestem w 10tyg ciąży a umowę mam do konca wrzesnia, pracuje od dwóch tygodni, moje pytanie to czy juz moge iść na zwolnienie ?

Odpowiedz

magda Sierpień 7, 2015 o 06:53

Witam
Mam umowę na czas nieokreślony, jestem w 5 tygodniu ciąży kiedy mogę poinformować pracodawcę o ciąży i być już chroniona. Posiadam pracę bardzo stresującą i cały czas pracuje przy komputerze ponad 8 godzin

pozdr

Odpowiedz

Hanna Sierpień 17, 2015 o 07:23

Witam, czy mam obowiazek dostarczenia pracodawcy zaswiadczenia lekarskiego o planowanej dacie porodu? Jestem w 6 miesiacu ciazy, umowa o prace na czas kreslony konczy mi sie 21.08. br. Czy pracodawca ma poinformowac mnie w jakis sposob, ze umowa zostaje przedluzona do dnia rozwiazania (bez podania daty porodu, bo przeciez moze to nastapic wczesniej albo pozniej po planowanej dacie) czy do konkretnej daty jaka lekarz wystawi na zaswiadczeniu? (np data porodu 14 grudnia br.). Czy ja mam podpisywac jakis aneks albo jakas inna forme pisma stwierdzajacego przedluzenie umowy? I jeszcze inne pytanie, gdzie po porodzie skladam dokumenty o zasilek macierzynski, czy to jest obowiazek jeszcze pracodawcy czy juz ide z tym do ZUSu. Jakie dokumenty sie sklada? Czy moge w moim przypadku wybrac wysokosc zasilku, tzn jesli chcialabym przez rok otrzymywac 80% wysokosci wynagrodzenia albo przez pol roku 100%.

Odpowiedz

kamila Sierpień 21, 2015 o 17:14

witam! mam umowe na czas okreslony do konca lutego. nastepna umowa to bedzie juz umowa na czas nieokreslony. mam wowczas pytanie kiedy moge najwczesniej zajsc w ciaze zeby dostac umowe na czas nieokreslony ? czy dopiero po otrzymaniu umowy na czas nieokreslony czyli po lutym czy moge starac sie w czasie trwania umowy na czas okreslony, prosze o odpowiedz

Odpowiedz

Sylwia Sierpień 24, 2015 o 16:31

Witam, mam pytane odnośnie tego jak to jest gdy nie pracuje,a chciałabym podjąc prace, ale niedawno dowiedziałam się, że jestem w ciąży. Mianowicie chodzi mi o to czy bedąc juz na rozmowe kwalifikacyjnej powinnam poinformowac przyszłego pracodawce o ciąży (nawet w przypadku gdy jest to dopiero 8 tyg)? Własnie skonczyłam studia i rozpoczęły sie moje zmagania z szukaniem pracy, i nie wiem jak to wygląda własnie jeżeli chodzi o ciąże czy jeżeli nie powiem na wstepie to pracodawca uzna to za zatajenie tej ifnormacji i w momencie gdy bym zdecydowala sie mu o tym powedziec miałbyprawo mnie zwolnic?
Dziekuje z góry za wszelkie informacje 🙂

Odpowiedz

Aga Sierpień 27, 2015 o 15:57

Witam serdecznie.
Chciała bym zapytać o pewną rzecz. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na pół etatu, co wynika z odbywania wcześniejszego stażu. Umowa jest zawarta na czas określony od 1. marca 2015 roku do 30 września 2015 roku. Aktualnie jestem w ciąży w trzecim tygodniu. Wiem, że przepis dotyczący 12 tygodni nie będzie mnie obowiązywał w momencie wygaśnięcia okresu trwania umowy. Chciała bym jednak wiedzieć, czy istnieje możliwość obejścia tego przepisu idąc na zwolnienie lekarskie oczywiście jeszcze w czasie trwania umowy, aby móc otrzymywać zasiłek z ZUS?

Odpowiedz

agnieszka Wrzesień 8, 2015 o 16:52

Witam mam pytanie tydzien temu dostalam umowe o prace na 2lata dzis dowiedzialam sie ze jestem w ciazy co teraz robic?kiedy w tej sytuacji moge isc na zwolnienie? czy musze przepracowac 30 dni? dodam tez ze to 4 miesiac ciazy.prosze o pomoc

Odpowiedz

Dran Wrzesień 16, 2015 o 01:32

Witam 01.09.2015 dostałam umowe na czas niekoreslony, wczesniej miałam umowe na okres probny (01.06.2015-31.08.2015). Umowa na czas nieokreślony już obowiązuje ale właśnie dowiedziałam się, że jestem w ciąży 14tydzien, czyli juz na okresie próbnym byłam w ciąży.
Czy pracodawca w tej sytuacji może sie wycofać z umowy na czas nieokreślony i przedłużyć ją tylko do dnia porodu? Czy mam normalnie prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu?

Odpowiedz

iza Wrzesień 19, 2015 o 09:17

witam pracuje od 1 lipca do 30 września umowa była na czas określony a miedzy czasie jestem w 4 miesiącu ciąży czy po upływie ciąży pracodawca ma prawo nie przyjęcia mnie do pracy po urodzenia dziecka i czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego i czy po macierzyński mogę wrucić do pracy i pracodawca ma prawo dac umowę o dalszą prace

Odpowiedz

Anna Wrzesień 21, 2015 o 21:52

Witam mam umowę na 3 lata , dostałam propozycję awansu na który się zgodziłam , lecz po kilku dniach moja szefowa dowiedziała się że jestem w ciąży i oznajmiła mi że z awansu nici . Musiałam skorzystać z porady prawnika, który oznajmił że umowa ustna jest tak samo ważna jak pisemna , skoro zgodziłam się na awans pełnie nowe obowiązki od tygodnia to powinnam umowę dostać. Tymczasem moja szefowa chce bym podpisała aneks tylko na 3 miesiące i nie jako zastępca ale jako pełniąca obowiązki. Czy ma prawo zmieniać ciągle decyzje i jeżeli podpisze aneks to moja umowa na 3 lata wygasa czy po zakończeniu trwania aneksu następuję automatyczny powrót do poprzedniej umowy

Odpowiedz

anna Wrzesień 24, 2015 o 19:14

witam. Podjęłam prace 10. wrzesnia tego roku na umowe o prace i dowiedzialam sie ze jestem w ciazy. chcialam sie dowiedziec po jakim czasie moge isc na zwolnienie lekrskie platne i jak dlugo pracodawca musi odprowadzac skladki do ZUS.

Odpowiedz

natalia Wrzesień 30, 2015 o 17:42

chciałam się dowiedzieć jeśli kończy mi się macierzyńskie 11pazdziernika a 12 muszę iść do pracy a gdy jestem w ciąży i dopiero 13 paź. dam zwolnienie l4 czy poniosę jakieś konsekwencje? od pracodawcy jeśli nie przyjdę do pracy 12paz.?a umowę mam o prace na czas nieokreślony

Odpowiedz

agnieszka Październik 7, 2015 o 20:25

mam pytanie jestem od maja zatrudniona w firmie na czas nieokreślony na pół etatu jestem w 4 tyg ciąży ciąża zagrożona czy moge isć na L4 i czy otrzymam pieniadze z ZUS?

Odpowiedz

monika Październik 10, 2015 o 12:09

Witam chcialam zapytac czy moge isc na l4 z powodu 1miesiaca ciazy podczas gdy pracowalam w obecnym zakladzie tylko 1miesiac kalendarzowy na okresie probnym na umowie o prace?a okres probny wynosi 3miesiace

Odpowiedz

anna Październik 12, 2015 o 14:10

serdecznie witam drogie panie , moje pytanie jest nastepujace. obecnie jestem na wychowawczym ktory konczy sie w styczniu 2017 mam umowe na czas nieokreslony , jesli na poczatku stycznia zajde w ciaze to oznacza ze pracodawca nie ma prawa mni zwolnic tak .dodam ze gdybym wrocila w styczniu do pracy to pewnie na dzien dobry wreczyl by mi wypowiedzenie. wiec ciaza chroni mnie przed utrata pracy

Odpowiedz

Karolina Październik 19, 2015 o 11:20

Witam . Chciałabym przedstawić moją sytuację i zasięgnąć opinni?

Aktualnie jestem w 23 tyg ciąży. Data porodu ok 11.02.2016r
Pracuję na UMOWĘ – ZLECENIE na czas określony do 31 października 2015r. Od 1 Listopada mam dostać UMOWĘ o PRACĘ na czas nieokreślony.
Teraz nasuwają się pytania
1. Po jakim czasie mogę iść na ZWOLNIENIE L4 , żeby uzyskać pełne prawo do wypłaty wynagrodzenia?
2. Czy będąc na Zwolnieniu do czasu porodu tj. ok 11.02.2016r należy mi się zasiłek Macierzyński ?
3. Czy w czasie zwolnienia na umowie o pracę liczy mi się staż pracy?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Renata Październik 22, 2015 o 12:37

Szanowna Pani Renato, jestem obecnie na zwolnieniu lekarskim po utracie ciąży. W listopadzie powinnam wrócić do pracy ,bo upłynie ustawowe 180 dni. Wiem, że czeka na mnie wypowiedzenie. Mam umowę na czas nieokreslony. Nadal z mężem staramy się o dzidziusia. Czy na wypowiedzeniu ,gdy zajdę w ciążę będę chroniona i muszą cofnąć mi wypowiedzenie? I co z macierzyńskim lub ewentualnie wychowawczym. Co mam robić? Proszę coś doradzić. Bardzo dziękuję za zrozumienie i pomoc. Pozdrawiam

Odpowiedz

emilia Październik 24, 2015 o 10:20

Witam.
Zdecydowałiśmy się z partnerem na załozenie rodziny. ale jednak mam pewne obawy ponieważ mam umowe do końca lutego 2016r i nie wiem jak bedzie wygladac prawo do zasiłku macierzyńskiego i urlopu?

Odpowiedz

Malenswo Październik 29, 2015 o 11:04

Witam!
Mam pytanie jestem wlasnie na urlopie macierzyński który kończy mi sie 11 grudnia. Jestem wlasnie w 4 tyg ciąży. Umowa kończy mi się 12.11.2015 roku czy pracodawca musi że mną przedłużyć umowę?

Odpowiedz

Magda Listopad 2, 2015 o 14:39

Witam jestem w ciąży 6 tydzień,umowa na czas określony do 31 grudnia 2016 r. Czy jeśli dostarcze np w dniu jutrzejszym zaświadczenie ze jestem w ciąży pracodawca może mnie zwolnic? Jeśli dostane zwolnienie od lekarza przysługuje mi wynagrodzenie w tym czasie lub do końca ciazy i w jakiej kwocie? Czy przysługuje mi urlop macierzyński ? Czy to co słyszałam od osób 3 o tzw”przywilejach” pracowania rok na danym stanowisku istnieją i o co w tym chodzi? Magda

Odpowiedz

Amelia Listopad 7, 2015 o 13:05

Witam!
Mam pytanie,zatrudniona jestem na 1/2 etatu – umowa na czas nieokreślony,na dniach mam dostać drugą umowę na 1/2 etatu w tym samym zakładzie pracy na 12 miesięcy.Obecnie jestem w 5 tyg. ciąży.W pracy nikomu nie mówiłam o ciąży.Czy jest możliwość będąc na urlopie macierzyńskim że umowa zostanie ze mną przedłużona,czy nie ma takiej opcji.

Odpowiedz

Kasia Listopad 9, 2015 o 17:36

Witam!

Od listopada mam przedłużoną umowę o pracę na czas określony na dwa lata. Wcześniej miałam umowę na okres próbny. Jestem fizjoterapeutką i czy będąc w ciąży, po porodzie będę mogła wrócić do pracy, jeżeli ta obecna umowa o pracę będzie jeszcze ważna ( tj. przed upływem tych dwóch lat) czy też pracodawca może wypowiedzieć mi tę umowę czy nakłaniać do jej rozwiązania z mojej inicjatywy?

Odpowiedz

Kasia Listopad 20, 2015 o 23:13

Witam!
Od 5maja tego roku mam podpisana umowę zlecenie do końca roku. Dziś dostała informacje że w środę tzn 25.11 podpisze umowę o pracę na rok -dzień po podpisaniu umowy IDE na badania lekarskie sek w tym że mogę być w ciąży wiem mogę to w łatwy sposób SPR ale sadze że przez przebytą chorobę mógł on poprostu się spoznic . czy gdy z wyników moje podejrzenia się sprawdza a umowa została już podpisana pracodawcą ma prawo mnie zwolnić i nie będę mogła liczyć na żadna ochronę ?

Odpowiedz

ola Listopad 21, 2015 o 20:15

Witam, mam pytanie, z koncem roku konczy mi sie umowa, dodam ze jest to moja trzecia umowa, 1 na okres probny,druga na pol roku i ta obecna na rok. Teraz jestem w 10 tygodniu ciazy czy z nowym rokiem dostane juz umowe na stale czy tylko zostanie mi przedluzona do czasu porodu.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Agata Grudzień 14, 2015 o 16:48

Może zostać przedłużona jedynie do dnia porodu. Chyba, że poczeka Pani z informowaniem pracodawcy o swoim stanie. W razie nie otrzymania 3 umowy zawsze można w ciągu 14 dni od dnia ukończenia umowy o pracę iść na zwolnienie lekarskie, które w całości można kontynuować w zus aż do urodzenia, a następnie otrzymywać macierzyńskie dla bezrobotnych od 1.01.2016 roku w kwocie 1000 złotych

Odpowiedz

Kasia Listopad 24, 2015 o 11:18

witam jeseli jestem zatrudniona na 1/2 etatu to kiedy moge isc na zwolnienie lekarski ponieważ jestem w 3 tygoniu ciąży ,i jaka kwote moge dostyawac od zus ,dziekuje

Odpowiedz

Agata Grudzień 14, 2015 o 16:46

Na zwolnienie lekarskie może iść Pani wówczas gdy zajdą ku temu przesłanki zdrowotne. A jeśli praca którą Pani wykonuje przekracza standardy pracy dla kobiet w ciąży, to pracodawca ma obowiązek dostosować swoje wymagania do Pani stanu bądź przenieść Panią na inne stanowisko z identyczną pensją. Z Zus będzie Pani otrzymywać wynagrodzenie identyczne jak w trakcie normalnej pracy.

Odpowiedz

Ewela Listopad 26, 2015 o 18:24

Witam,
Mam pytanie jestem w 10 tygodniu ciąży 19.11 podpisałam umowę o pracę na czas nieokreślony która wchodzi w życie od 01.12.2015 r. czy mogę juz pójść na chorobowe strasznie źle się czuję i nie damrady dotrzymać do 01.12.2015 r .

Odpowiedz

Pati Grudzień 4, 2015 o 23:31

Witam serdecznie, widzę że nie ma Pani już czasu odpisywać.
Chciałabym jednak przedstawić moją nietypową sytuację.
Pracę, a mianowicie staż z urzędu pracy rozpoczęłam z dniem 2 marca 2015 roku, od 1 września 201 5 mam podpisaną umowę o pracę na czas określony u tego samego pracodawcy do 29 lutego 2016 r. – Czyli na 6 miesięcy. Aktualnie jestem na L-4. Czy jeżeli powiadomię swojego pracodawcę o ciąży (nieplanowana) to ma on prawne podstawy do zakończenia ze mną umowy z dniem 29 lutego 2016 z racji wygaśnięcia umowy?
Koleżanka również jest ze mną zatrudniona na podobnym stanowisku (te same warunki jak u mnie) i podejrzewa ciążę. Obie boimy się o swoją posadę.

Odpowiedz

Agata Grudzień 14, 2015 o 16:38

Jeżeli jest Pani aktualnie zatrudniona to wiele zależy od tygodnia ciąży. Czy w dniu wygaśnięcia przekroczy Pani 12 tydzień. jeśli tak to pracodawca ma obowiązek przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu. Niezależnie od tego, czy mu się to podoba czy nie. Wynika to bowiem z prawa pracy i ochrony ciężarnych kobiet. Byłam w podobnej sytuacji.

Odpowiedz

Anonim Grudzień 10, 2015 o 18:48

Witam, zwracam się w dość ciężkiej sprawie i chciałabym prosić o porade. Pracowalam od sierpnia 2015 r na czarno po 13,5 godziny codziennie od pn do pt czasem weekendy, pozniej sytuacja sie ustabilizowala do pracy codziennej od pn do czwartku, mialam dostac umowe. z miesiaca na miesiac bylam zwodzona argumentem, że muszą mnie lepiej poznać. Po wielu próbach i prosbach wywalczylam umowe, ale niestety dostalam tylko na 1/4 etatu w listopadzie, ktora ma trwać do konca grudnia po czym miala ona być przedłużona i na caly obiecany etat od stycznia. Dowiedzialam się, ze jestem w ciąży aktualnie 10 tydzien, poinformowalam pracodawcow o tym fakcie i mieli mi od grudnia dac pelen etat. 10 grudnia uznali, ze przedłuża mi umowe, ale na 1/4. Teraz moje pytanie brzmi czy mam się zgłosić do inspekcji pracy i walczyc o swoje czy isc na zwolnienie i dostawac marne 200 zl… z gory dziekuje za odpowiedz.

Odpowiedz

Agata Grudzień 14, 2015 o 16:35

Szczerze powiem, że ja próbowała bym walczyć. Najpierw u pracodawcy. Porozmawiać i poinformować o tym, że czuje się pani oszukana i że jeśli tego nie sprostują to pójdzie Pani do inspekcji pracy. Dobrze jest nagrać taką rozmowę, aby mieć jakiś dowód.

Odpowiedz

Zainteresowana Grudzień 14, 2015 o 15:57

Witam. Ja chciałam zapytać o urlop wychowawczy. Jeśli umowę o prace na okres próbny 3 miesięcy mam od 21.09 o ciąży dowiedziałam się 27.09 teraz wypada 13 tydzień. To czy należy mi się urlop wychowawczy? Jak to wygląda? Czy po tej umowie powinnam dostać umowę od pracodawcy dłuższa niż do dnia porodu?

Odpowiedz

Agata Grudzień 14, 2015 o 16:30

Nie należy się bowiem przedłużenie umowy o pracę będzie jedynie do dnia porodu. Następnie po urodzeniu można skorzystać z zasiłku macierzyńskiego dla bezrobotnych matek, które odnosi się do comiesięcznego otrzymywania 1000 złotych. ( ustawa, która została prowadzona za kadencji PO) – jest to tzw. świadczenie rodzicielskie wypłacane od stycznia 2016 roku.
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/od-stycznia-2016-r-studenci-i-bezrobotni-skorzystaja-ze-swiadczenia.html

Odpowiedz

Agnieszka Grudzień 18, 2015 o 11:11

Wydaje mi się że nie ma Pani racji – jeśli Zainteresowana będzie miała przedłużoną umowę do dnia porodu (a będzie miała) to w dniu urodzenia dziecka nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego ale w kwocie albo 100% dotychczasowego wynagrodzenia przez pierwsze 6 miesięcy i 60% wynagrodzenia przez kolejne 6 mieszący albo w kwocie 80% wynagrodzenia przez całe 12 miesięcy pobierania zasiłku. Zainteresowana nie będzie miała po porodzie statusu osoby bezrobotnej. Konstrukcja przedłużania umowy do dnia porodu właśnie na tym polega że kwota zasiłku wyliczana jest na podstawie dotychczasowego wynagrodzenia (średnia wysokość wynagrodzenia z 12 miesięcy). Druga sprawa to wychowawczy a macierzyński to dwie różne rzeczy i wg mnie wychowawczy rzeczywiście nie przysługuje bo nie będzie stosunku pracy.

Odpowiedz

Zainteresowana Grudzień 14, 2015 o 17:37

Ale dlaczego dla bezrobotnych skoro ja nie będę bezrobotna? Jeśli szef mi przedłuży umowę i w pewnym momencie pójdę na zwolnienie to chyba mi się należy wychowawczy? Tylko na ile ta druga umowa powinna być?

Odpowiedz

Agata Grudzień 15, 2015 o 12:36

Przedłużenie umowy będzie Pani miała do dnia porodu. Czyli od dnia urodzenia wygaśnie Pani stosunek o pracę. Okres próbny:
Co do zasady umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z upływem tego okresu, jednakże przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem. Zgodnie z art. 34 k.p. okres wypowiedzenia przy tego rodzaju umowie wynosi odpowiednio:
3 dni robocze – jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
1 tydzień – jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
2 tygodnie – jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
Jeżeli wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.
Pracownica w ciąży, która zawarła umowę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc i umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, wówczas zachowuje status pracownicy do dnia porodu. Jednakże w dniu porodu kobieta traci status pracownicy, wobec czego nie przysługuje jej prawo do urlopu macierzyńskiego. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2010.77.512 -j.t.) przysługuje jej natomiast prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Podstawa prawna:
Art. 52, 92, 177, 185, 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. z dnia 23 grudnia 1997 r. Dz.U. z 1998 r, Nr 21, poz. 94 ze zmianami).
Art. 4, 8, 11, 59, 61 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (tj, z dnia 22 kwietnia 2010 r., Dz.U. Nr 77, poz. 512 ze zmianami).
Art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami).

Odpowiedz

Aga Grudzień 17, 2015 o 21:21

Witam,mam umowę o pracę na czas określony od maja 2015 na pięć lat,dowiedziałam się że jestem w ósmym tygodniu ciąży, czy jak poinformuje swojego pracodawcę że jestem w ciąży lub że chcę iść na L4 z powodu ciąży przed upływem 3 misiąca ciąży to czy on ma prawo mnie zwolnić?Jak wtedy wygląda moja sytuacja? na czym stoję?

Odpowiedz

Agnieszka Grudzień 18, 2015 o 10:54

Witaj, nie musisz niczego się obawiać idąc na zwolnienie masz zagwarantowane wszystkie prawa do urlopów. Pracodawca nie ma prawa Cię zwolnić, nie musisz też czekać do 3 miesiąca ciąży bo w Twoim przypadku nie ma to znaczenia.

Odpowiedz

Kasia 27 Grudzień 23, 2015 o 19:42

Witam podpisałam umowę z urzędem pracy na pracę interwencyjne na pol roku. Dziś się dowiedziałam że jestem w 4tygodniu ciazy. Moje pytanie brzmi. Czy urząd pracy przedłuży mi czas umowy do terminu porodu i czy otrzymam macierzyńskie.

Odpowiedz

EWA Grudzień 28, 2015 o 11:16

Witam
Niebardzo wiem co zrobić ponieważ 31,12,2015 kończy mi się umowa okresowa (umowa na 5 lat) dowiedziałam się ze jestem w 6 tygoniu ciąży. Nie jestem pewna czy mi ją przedłużą ,podobno tak ,ale wszystko jest ustnie,nic na papierze .czy powinnam iść na zwolnienie 31.12.2015 i wtedy bedzie mi się należał roczny macieżyński,czy jeśli poczekam do 10.01.2016 na nową umowę a jej nie dostanę to bede mogła coś zrobić czy zachować świadczenia.Miałam 2 poronienia w 9-tym tygodniu i dlatego narazie nie chciałam mówić o ciązy ,ale jakby sie udało to przydały by się jakieś pieniązki .
POZDRAWIAM

Odpowiedz

Monika Grudzień 28, 2015 o 21:35

Witam,

mam pytanie: od przeszło roku pracuję u 1 pracodawcy na umowę zlecenie i na papierku mam tylko 300 zł.
Jestem w ciąży i myślałam, żeby na luty podpisać umowę o pracę ( u tego samego pracodawcy) – na wyższe stanowisko i wyższą kwotę np 3300 brutto.
Chciała bym na l4 ciążowe przejść po pełnym miesiącu na tej umowie.
Czy średnia była by liczona z UZ i UoP, czy tylko z UoP?

Odpowiedz

Ola Styczeń 2, 2016 o 18:44

Witam,
jestem zatrudniona na umowe o prace tymczasowa zawarta na czas okreslony przez agencje zatrudnienia obecnie mam umowe do konca stycznia w tym czasie bede w 3 miesiacu ciazy(18.01.16) czy agencja pracy moze mi przedluzyc umowe do dnia poradu czy konczy sie wraz z dniem 31 stycnia?

Odpowiedz

ewa Styczeń 4, 2016 o 12:31

Nie wiem czy zauwazylyście ale do roku ponad nikt tu nie odpowiada na komentarze.

Odpowiedz

Aleksandra Styczeń 22, 2016 o 18:40

Witam,
Mam zatrudnienie w dwóch firmach na umowę o pracę. W firmie nr 1 mam umowę na 3msc, która kończy się 13/03/2016. W drugiej firmie jestem zatrudniona zadaniowo do 30/04/2016. Obecnie jestem w 7 tygodniu ciąży. Rozumiem, że w nr1 i nr2 firmie umowa przedłuży mi się do dnia porodu. Moje pytania:
1. Czy idąc na zwolnienie lekarskie muszę przedstawiać je dwóm pracodawcom czy firmie nr 1 u którego mam umowę od 8-16 a drugiego mam tylko poinformować czy nie mam takiego obowiązku i mogę dalej wykonywać pracę (praca zadaniowa z domu)?
2. Jak wygląda to z macierzyńskim? Rozumiem że macierzyński mam przyznany z Zusu (bo umowy wygasają z dniem porodu) ale od dwóch pracodawców czy od jednego?

Odpowiedz

Monika Luty 22, 2016 o 18:01

Witam, moja sytuacja wygląda następująco. Jestem prawdopodobnie w 5 tygodniu ciąży. Mam umowę o pracę na czas określ. do 31.08.2016 r. Jestem nauczycielką w panstwowej szkole. Termin porodu pewnie pod koniec pazdziernika. Czy pracodawca musi przedlużyć mi umowę do dnia porodu i potem czy należy mi się macierzyński?

Odpowiedz

Agata Marzec 3, 2016 o 10:16

Witam serdecznie, bardzo ciekawy i mądry artykuł, jak widać pomógł wielu kobietom 🙂
Bardzo proszę o podpowiedź czy dobrze myślę:
obecnie jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, która kończy się z dniem 30.09.2016r. (roszady w zakładzie są ogromne, więc nie jestem pewna czy będzie przedłużona). Staramy się z mężem o dziecko, więc możliwe jest, że do tego czasu zajdę w ciążę. Jakie możliwości ma pracodawca jeśli chciałby się mnie wtedy „pozbyć”? Rozumiem, że z dniem 30.09.2016r. musi przedłużyć mi umowę przynajmniej do dnia porodu. W dniu porodu przestanę pracować w jego firmie, natomiast przez rok czasu będzie mi przysługiwał zasiłek macierzyński, a dopiero po tym roku będę mogła zarejestrować się w PUP jako osoba bezrobotna. Czy właśnie tak może to wyglądać?
A troszeczkę z innej beczki: mam obecnie wykupione ubezpieczenie grupowe, dzięki któremu dostanę świadczenie za urodzenie się dziecka. Co w momencie, kiedy w dniu porodu przestanę pracować u mojego obecnego pracodawcy? Czy po porodzie, kiedy nie będę już pracownikiem, będzie mi nadal przysługiwało prawo do świadczenia z tytułu opłacanego aż do porodu ubezpieczenia? Proszę o poradę, pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Martyna Marzec 5, 2016 o 12:14

Witam mam umowe na czas okreslony od1,05,2015 do 30,04,2016 okazalo sie ze jestem 4-5 tydzien ciazy jak to sie odnosi w stosunku do mojej sytuacji czy umowa zostanie przedluzona?

Odpowiedz

ewa Marzec 8, 2016 o 13:37

Witam,

termin porodu to 26 październik 2016r., a druga umowa na czas określony kończy mi się 31.12.2016r.

Jakie zasiłki i jakie urlopy będą mi przysługiwać bo ustaniu stosunku pracy? (wiem, że pracodawca może, ale nie musi mi przedłużać umowy),

pozdrawiam.

Odpowiedz

ola Marzec 22, 2016 o 17:50

pani mecenas juz tu nie zaglada.

Odpowiedz

Anna Kwiecień 9, 2016 o 15:33

Witam mam pytanie,mam umowę na 2lata a staram się o dziecko. Czy pracodawca może po tych 2 latach wypowiedzieć umowę?

Odpowiedz

karola Kwiecień 11, 2016 o 15:59

witam, podpisałam umowę o prace na rok od 10.03.16r. kiedy mogę zacząć starać się o dzidziusia?;)

Odpowiedz

Basia Kwiecień 16, 2016 o 15:01

Witam, mam takie pytanie. Wykorzystuje własnie urlop wypoczynkowy płatny (automatycznie wykorzystuje po rocznym macierzyńskim- urodziłam 12.03 .2015). Planuję zajść w drugą ciąże. Jednak umowa o pracę na czas określony obowiązuje do dnia 23.06.2016. Ja od 14.05.2016 mam przejść na wychowawczy bezpłatny ( o ile uzyskam zgodę a myślę że tak) do dnia rozwiązania umowy. Moje pytanie brzmi : Czy jeżeli zajdę w ciąże przed zakończeniem umowy – bez znaczenia w którym będę tygodniu to czy będę na płatnym zwolnieniu a umowa przedłuży się do dnia porodu i zostanie z dniem rozwiązania zakończona ? Będę wdzięczna za szybką odpowiedź. Basia.

Odpowiedz

Magda Październik 19, 2016 o 09:27

Witam, proszę o radę. Jestem w 7 tygodniu ciąży. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ustalony został miesięcznym okres próbny. W dniu podpisania umowy o pracę okazało się że na umowie jest 3 miesięczny okres próbny do 13.01.2017 rok. Będzie to mój 4 miesiąc i zapewne widoczna już ciąza. Obawiam się ze nie otrzymam kolejnej umowy – obiecanej na rok – i po macierzyńskim nie będę miala juz pracy. Czy upierać się na umowę z miesięcznym okresem próbnym. Nie rozumiem zapisu „do dnia porodu zostaje przedłużona umowa dłuższa niż na czas określony dłuższy niż miesiąc”.

Odpowiedz

Angelina Czerwiec 7, 2017 o 10:49

Witam. Prosze o rade. Dnia 6.5.2017r zlozylam wypowiedzenie w pracy z powodu otrzymania korzystniejszej oferty w innym zakladzie pracy. Podpisalam umowe dnia 22.05.2017r po przepracowaniu 2 tygodni okazalo sie na wizycie kontrolnej u lekarza ze jestem w 7 tyg ciazy. Moje samopoczucie bylo zle ciagle wymioty w pracy zorientowali sie co moze byc powodem zlego stanu. Tego samego dnia trafilam do szpitala z powodu zaslabniecia i boli brzucha. Zostalam na oddziale. Umowa probna konczy sie 21.08.2017 czy to ze nie mam przepracowanego miesiaca ma wplyw na umowe do dnia porodu. Lekarz chce zebym nie ryzykowala i proponuje l4.

Odpowiedz

Xantis Sierpień 29, 2017 o 13:46

Witam.
31 sierpnia wygasa mi umowa o pracę. Od 2 miesięcy staramy się o dziecko. Co w sytuacji gdyby okazało się ze badania jakie mam wykonać we wrześniu potwierdza ciążę? Czy wtedy pracodawca musi przedłużyć ze mną umowę?

Odpowiedz

Dorota Sierpień 29, 2017 o 18:15

Witam piszę w takiej sprawie. Jestem na umowie na czas określony na 9 miesięcy, która kończy mi się 30 wrzesień aktualnie jestem w 7 tygodniu ciąży czyli umowa kończy mi się przed 12 tygodniem. Czy pracodawca może nie przedłużyć mi umowy??

Odpowiedz

Ania Wrzesień 20, 2017 o 14:31

Witam, proszę o odpowiedź na nurtujące mnie pytanie. Jestem w 8 tygodniu ciąży o czym poinformowałam pracodawcę, pracuję na umowę o pracę na czas określony, umowa kończy mi się z końcem listopada będzie wtedy 17-18 tydzień. Czy pracodawca musi przedłużyć mi umowę do dnia porodu? Zaznaczam, że za 2 tygodnie planuję iść na L4 z powodu złego samopoczucia. Dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.

Odpowiedz

Gosc Listopad 17, 2017 o 17:53

Pytanie: jezeli umowe 3z koleji podpisana na rok (kazda z nich na rok plus 4 na 3 miesiace proby) to jezeli ta ostatnia z umow o prace konczy sie 13.12.2017r ale ja rodze 5.12.2017r to czy ta umowa z automatu sie wydluza i przeksztalca w umowe na czas nieokreslony z racji tego ze urodzilam w trakcie trwania umowy i ze wciaz jestem pracownikiem?czy pracodawca ma obowiazek z automatu ta umowe ? Plz o odpowiedz

Odpowiedz

Blanka Grudzień 7, 2017 o 10:32

Witam mam pytanie chce się starać o dziecko a kończy mi się umowa 31stycznia czy mogę się starać już od stycznia czy poczekać do przedłużenia umowy??? bo z dniem 1lutego mi przedluzy… zależy mi na umowie a jeśli bd już w ciazy pod koniec stycznia to po przedłużeniu umowy mogę zanieść l4 czy to już bd przed umowa i mi przedłuży do porodu tylko proszę o pomoc pozdrawiam

Odpowiedz

Katarzyna Grudzień 29, 2017 o 18:38

Witam mam pytanie?,czy jeśli mam drugą umowę o prace która zaczęła mi się od 01.02.2017 i podpisana została na rok czyli do 01.02.2018 roku, czy jak zaszło się w ciążę pod koniec umowy ,to pracodawca ma prawo nie przedluzyc umowy ?nczy jestem chroniona i będzie mi musiał płacić w dalszym ciągu?

Odpowiedz

Monika Maj 22, 2018 o 16:24

Witam,rowniez nie moge znalezc odpowiedzi na temat ktory mnie interesuje. CZY pracodawca ma prawo przy podpisaniu umowy dac mi rowniez aneks do podpisania w ktorym pisze ze jezeli bede spodziewac sie dziecka to „wylatuje” z firmy???

Odpowiedz

kasia Maj 30, 2018 o 19:06

witam

jestem w 11 tygodniu ciąży , z dniem 31 maja kończy mi się umowa z pracodawcą zawarta na czas określony , której mi nie przedłużą automatycznie , bo nie mam skończonego 12 tygodnia ciąży , co mi się należy , czy będę dostawać coś z zus? dziękuję

Odpowiedz

Aga Listopad 6, 2018 o 19:28

Kończy mi się umowa ostatniego listopada a jestem w 6 miesiącu czy mam okres chroniony, cz dopiero po trzecim miesiącu ciąży.

Odpowiedz

Kinga Luty 20, 2019 o 20:09

Witam
Proszę o informację czy pracodawca może mnie zwolnić? Jestem w 6 tyg ciąży, nie otrzymałam jeszcze zaświadczenia o ciąży ale pracodawca wie że jestem w ciąży. Czy w tej sytuacji może mnie zwolnić?
Dziękuję za odpowiedź

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego