Zasiłek dla bezrobotnych

Dziś o sprawie, o której myślę od dłuższego czasu. O „pułapce”, jaką czasem mogą stać się przepisy, które z założenia mają chronić rodzicielstwo i ułatwiać godzenie życia zawodowego z opieką nad dzieckiem. Jeśli jesteś uprawniona do urlopu wychowawczego możesz złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego