Urlop macierzyński

Ostatnio na blogu dominuje w komentarzach temat związany z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyjrzyjmy się tej ustawie bliżej, bo często się zdarza, że pracownicy objęci szczególną ochroną prawa pracy w ogóle zapominają, że może ona w ich sytuacji mieć zastosowanie. Na początek trzy uwagi ogólne. Po […]

Ostatnio w Waszych komentarzach na blogu pojawiło się pytanie dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Kiedy zatem pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy? Czy może wręczyć Ci wypowiedzenie zmieniające, jeśli jesteś w ciąży lub na urlopie macierzyńskim? Warunkiem dokonania wypowiedzenia zmieniającego jest przedstawienie przez pracodawcę na piśmie nowych warunków. Jeśli pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie […]

Zamykając tematykę łączenia pracy z przebywaniem na urlopach związanych z urodzeniem dziecka dzisiaj umieszczam na blogu wpis o urlopie macierzyńskim ( w jego podstawowym wymiarze). Kodeks pracy nie zawiera zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia w czasie pobytu na urlopie macierzyńskim. Musisz jednak pamiętać o przeznaczeniu tego urlopu. Urlop macierzyński realizuje przede wszystkim dwa cele: zapewnienie opieki […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego