Umowa uaktywniająca

Chcesz wrócić do pracy i zastanawiasz się, w jaki sposób zapewnić opiekę swojemu dziecku? A może zdecydujesz się zatrudnić nianię? Możesz zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasada ta obowiązuje tylko […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego