Telepraca

W ostatnim wpisie omawiałam nowe instytucje prawne, które mają pomóc rodzicom w łączeniu pracy zawodowej z życiem rodzinnym. Był nim m. in. grant na telepracę. A czym jest sama telepraca? Telepraca jest formą realizacji stosunku pracy uregulowaną w kodeksie pracy. Umożliwia ona wykonywanie pracy pracownikowi (telepracownikowi) poza siedzibą pracodawcy. Najczęściej praca taka wykonywana jest w […]

Jeśli w ostatnim czasie nie byłaś aktywna zawodowo, bo zajmowałaś się dzieckiem, a teraz chcesz wrócić na rynek pracy, ale obawiasz się, że pracodawcy niezbyt przychylnie będą patrzeć na młodą matkę, to mam dla Ciebie dobrą wiadomość. W przyszłym tygodniu (a dokładnie 27 maja) wejdzie w życie nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego