Opieka nad dzieckiem

Jeśli wychowujesz przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje Ci w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to przysługuje Ci od dnia podjęcia pracy, niezależnie od tego, w którym miesiącu danego roku pracę rozpoczęłaś. Jeśli np. wróciłaś z urlopu wychowawczego w połowie roku, również […]

Zamykając tematykę łączenia pracy z przebywaniem na urlopach związanych z urodzeniem dziecka dzisiaj umieszczam na blogu wpis o urlopie macierzyńskim ( w jego podstawowym wymiarze). Kodeks pracy nie zawiera zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia w czasie pobytu na urlopie macierzyńskim. Musisz jednak pamiętać o przeznaczeniu tego urlopu. Urlop macierzyński realizuje przede wszystkim dwa cele: zapewnienie opieki […]

Dwa ostatnie wpisy poświęciłam możliwości pracy w niepełnym wymiarze, którą masz w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (lub w okresie kiedy masz prawo do urlopu wychowawczego, ale z tego prawa nie korzystasz). Kodeks pracy przewiduje również możliwość podjęcia pracy na część etatu u pracodawcy w okresie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 182¹ § 5) […]

Przygotowując ostatni wpis przyszło mi do głowy takie pytanie: a czym właściwie różni się obniżony wymiar czasu pracy, z którego ma prawo korzystać pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego od podjęcia w czasie urlopu wychowawczego pracy zarobkowej na część etatu u dotychczasowego pracodawcy? Załóżmy, że po urlopie macierzyńskim chcesz faktycznie poświęcać na pracę zawodową około 4 […]

Kończy się urlop macierzyński… zastanawiasz się, czy wrócić do pracy? czy może skorzystać z urlopu wychowawczego? A może jest jakieś kompromisowe rozwiązanie, które umożliwi Ci łączenie pracy zawodowej ze sprawowaniem opieki nad małym dzieckiem? Wychodząc naprzeciw takim dylematom kodeks pracy przewidział instytucję obniżenia wymiaru czasu pracy. Z tego rozwiązania możesz skorzystać, jeśli jesteś uprawniona do […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego