Badania lekarskie

Jeśli jesteś w ciąży Kodeks pracy gwarantuje Ci możliwość przeprowadzenia zaleconych przez lekarza badań lekarskich w godzinach pracy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest niemożność przeprowadzenia badań poza godzinami pracy. Badania może zlecić każdy lekarz. Przepisy kodeksu nie nakładają żadnych warunków formalnych koniecznych do wykazania, że badanie nie może być wykonane po godzinach pracy. Zatem […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego