Badania lekarskie w czasie ciąży

Jeśli jesteś w ciąży Kodeks pracy gwarantuje Ci możliwość przeprowadzenia zaleconych przez lekarza badań lekarskich w godzinach pracy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest niemożność przeprowadzenia badań poza godzinami pracy. Badania może zlecić każdy lekarz. Przepisy kodeksu nie nakładają żadnych warunków formalnych koniecznych do wykazania, że badanie nie może być wykonane po godzinach pracy. Zatem do zwolnienia z pracy w celu przeprowadzenia badań powinno wystarczyć Twoje oświadczenie, jeżeli oczywiście okoliczności zawarte w tym oświadczeniu zgodnie z doświadczeniem życiowym są prawdopodobne (np. badanie wykonywane w placówce publicznej, która jak powszechnie wiadomo jest otwarta jedynie w standardowych godzinach pracy).

Za czas nieobecności w pracy z powodu badań zachowujesz prawo do wynagrodzenia. Wysokość tego wynagrodzenia jest obliczana zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis:

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego