Wrzesień 2014

Jeśli jesteś w ciąży Kodeks pracy gwarantuje Ci możliwość przeprowadzenia zaleconych przez lekarza badań lekarskich w godzinach pracy. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest niemożność przeprowadzenia badań poza godzinami pracy. Badania może zlecić każdy lekarz. Przepisy kodeksu nie nakładają żadnych warunków formalnych koniecznych do wykazania, że badanie nie może być wykonane po godzinach pracy. Zatem […]

Chcesz wrócić do pracy i zastanawiasz się, w jaki sposób zapewnić opiekę swojemu dziecku? A może zdecydujesz się zatrudnić nianię? Możesz zawrzeć z nianią tzw. umowę uaktywniającą. Jest to o tyle ciekawe rozwiązanie, że za nianię składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasada ta obowiązuje tylko […]

Jeśli karmisz dziecko piersią przysługuje Ci przerwa w pracy w następującym wymiarze: – dwie 30 – minutowe przerwy (lub dwie 45-minutowe przerwy, jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko), jeżeli Twój czas pracy dziennie przekracza 6 godzin; – jedna 30 – minutowa przerwa (lub jedna 45 – minutowa przerwa, jeśli karmisz więcej niż jedno dziecko), jeżeli […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego