Sierpień 2014

Jakiś czas temu na blogu pod wpisem dotyczącym szczególnej ochrony pracownic w ciąży, pojawił się taki komentarz: „To jest piękny przepis. A jeśli pracodawca ma problemy finansowe i na ich podstawie MUSI zwolnić pracowników, żeby firma nie splajtowała, i w trakcie wypowiedzenia pracownice zachodzą w ciąże, i pracodawca MUSI je przywrócić do pracy to? Skoro […]

Często w mailach pytacie o wysokość zasiłku chorobowego w przypadku obniżenia wymiaru etatu, a następnie powrotu do pełnego wymiaru pracy. Zgodnie z art. 40 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku zmiany umowy o pracę polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie […]

Ostatnio na blogu dominuje w komentarzach temat związany z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Przyjrzyjmy się tej ustawie bliżej, bo często się zdarza, że pracownicy objęci szczególną ochroną prawa pracy w ogóle zapominają, że może ona w ich sytuacji mieć zastosowanie. Na początek trzy uwagi ogólne. Po […]

Ostatnio w Waszych komentarzach na blogu pojawiło się pytanie dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy. Kiedy zatem pracodawca może wypowiedzieć warunki pracy i płacy? Czy może wręczyć Ci wypowiedzenie zmieniające, jeśli jesteś w ciąży lub na urlopie macierzyńskim? Warunkiem dokonania wypowiedzenia zmieniającego jest przedstawienie przez pracodawcę na piśmie nowych warunków. Jeśli pracodawca wręczy Ci wypowiedzenie […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego