Lipiec 2014

Jeśli wychowujesz przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje Ci w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Prawo to przysługuje Ci od dnia podjęcia pracy, niezależnie od tego, w którym miesiącu danego roku pracę rozpoczęłaś. Jeśli np. wróciłaś z urlopu wychowawczego w połowie roku, również […]

Dziś o sprawie, o której myślę od dłuższego czasu. O „pułapce”, jaką czasem mogą stać się przepisy, które z założenia mają chronić rodzicielstwo i ułatwiać godzenie życia zawodowego z opieką nad dzieckiem. Jeśli jesteś uprawniona do urlopu wychowawczego możesz złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru […]

Zamykając tematykę łączenia pracy z przebywaniem na urlopach związanych z urodzeniem dziecka dzisiaj umieszczam na blogu wpis o urlopie macierzyńskim ( w jego podstawowym wymiarze). Kodeks pracy nie zawiera zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia w czasie pobytu na urlopie macierzyńskim. Musisz jednak pamiętać o przeznaczeniu tego urlopu. Urlop macierzyński realizuje przede wszystkim dwa cele: zapewnienie opieki […]

Projekt strony internetowej współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego